lørdag 8. juni 2024

Narsissisten i oss alle - Pandoras eske, del 01 ...

Begreper og diagnoser er uttrykk som fort slenges på egne og andre sine tilstander, selv om navngiving av fenomenene som regel aldri hjelper en døyt.

Vereden er som den er uansett om den diagnostiseres eller ikke, om ord og begreper hjelper forvirrede inntrykk i å akseptere verden her og nå, så er det kanskje fint som en veiviser og guide for å finne egen vei videre.


Dermed ble denne åpningen av pandoras eske å forvalte uttrykket "narsissisme" og balansere egenskapene opp mot tenkte tanker og andre tildelte fordommer.

Med hjelp av min gode assistent, så ble kartet fylt av et mer beskrevet landskap, hvor målet da er å navigere meg frem og tilbake i uttrykkes beskrivelse og se om jeg finner meg selv i deler eller om tendensene ikke oppfylles i det hele tatt.

Ved å støtte meg på våre alles digitale assistent, så ble det overordnede beskrevne det jeg deretter naturlig tok bit for bit, for å vurdere min egen oppfattelse opp mot delene i beskrivelsen.


Dette var hva den digitale assistenten www.perplexity.ai skrev:

Perplexity: En narsissist kan beskrives med følgende kjennetegn:

## Grandios selvoppfatning - Narsissister har en overdreven og grandios oppfatning av egen viktighet, talent og suksess. De overvurderer sine prestasjoner og evner, og forventer å bli behandlet som noen spesielle og unike.


## Opptatt av fantasier om suksess og makt - De dagdrømmer om ubegrenset suksess, makt, skjønnhet eller ideell kjærlighet. De har en sterk trang til å bli beundret.


## Manglende empati - Narsissister mangler evnen til å sette seg inn i andres følelser og perspektiv. De viser liten interesse for andres behov og problemer, og har vanskeligheter med å knytte emosjonelle bånd.


## Utnyttende atferd - De har en tendens til å utnytte andre for å oppnå sine egne mål. De mangler respekt for andres rettigheter og grenser.


## Misunnelse og arroganse - Narsissister er ofte misunnelige på andre og tror at andre misunner dem. De har en arrogant og hovmodig opptreden.


## Manglende ydmykhet - De mangler ydmykhet og evnen til å innrømme feil. Kritikk og motgang blir ofte møtt med sinne eller fornektelse.


Narsissister kan også oppleve ensomhet, skam og selvforakt på innsiden, til tross for den grandiose fasaden utad. Deres atferd kan føre til brutte relasjoner og vanskeligheter med å knytte emosjonelle bånd.


Min egen analyse:

Forholdsvis nokså "hard kost" var første inntrykk, hvor refleksen ikke kunne akseptere å assosieres med den overordnede fremstillingen som ordene i diagnosen laget som et bilde i mitt hode.


Lar bitene håndteres del for del og vurdere graden som kan gjenkjennes i meg selv, puh, en skummel og tung tanke, for tenk om delene skulle passe inn i puslespillet mitt også - Ja, ja, nå er veie påbegynt og da får jeg stå løpet ut.


Min selv narsissistiske vurdering i punktene til assistenten.

## Grandios selvoppfatning - Narsissister har en overdreven og grandios oppfatning av egen viktighet, talent og suksess. De overvurderer sine prestasjoner og evner, og forventer å bli behandlet som noen spesielle og unike.


Min egen analyse: Her ble det faktisk umiddelbart ordet "Nei" som beskrev best min egen oppfattelse av meg selv i assistenten sin beskrivelse, selv om jeg har tendenser til å føle at bidragene på mitt felt faktisk gjør noe bra og kan til og med fremstå som viktige for bedriften.## Opptatt av fantasier om suksess og makt - De dagdrømmer om ubegrenset suksess, makt, skjønnhet eller ideell kjærlighet. De har en sterk trang til å bli beundret.


Min egen analyse: Enda mer ordet "Nei", her var det absolutt ingen ting som kilte i gjenkjennelsen.## Manglende empati - Narsissister mangler evnen til å sette seg inn i andres følelser og perspektiv. De viser liten interesse for andres behov og problemer, og har vanskeligheter med å knytte emosjonelle bånd.


Min egen analyse: Det blir tre strake "Nei" for min del, da mennesker er noe jeg tror andre også gjenkjenner hos meg som det aller viktigste, det er mange personlige historier som bare naturlig blir med meg videre etter at historiene ha blitt fortalt.## Utnyttende atferd - De har en tendens til å utnytte andre for å oppnå sine egne mål. De mangler respekt for andres rettigheter og grenser.


Min egen analyse: Begynner å bli vant med ordet "Nei" nå og med en ulmende stolthet, for heller ikke her er det motiv som jeg klarer å påberoper meg, selv om avdelinger må forsiktig knuffes i retninger for å se hva som er helhetlig best og aldri på bekostning av enkeltindivider, da snakker vi heller sammen og blir enige om å være uenige.## Misunnelse og arroganse - Narsissister er ofte misunnelige på andre og tror at andre misunner dem. De har en arrogant og hovmodig opptreden.


Min egen analyse: Så langt fra slik min oppvekst og videre verdiskala har blitt med meg videre, så her blir det igjen ordet "Nei" som dukker opp. Har vel minner fra en tidlig barndom om å beundre andre sine større gravemaskiner i sandkassa og skule misunnelig bort, hvor stort sett jeg minnes å ha vært heldig å få leke i sammen med og tidvis fått lov til å leke med disse flotte større lekene.## Manglende ydmykhet - De mangler ydmykhet og evnen til å innrømme feil. Kritikk og motgang blir ofte møtt med sinne eller fornektelse.


Min egen analyse: Her gikk jeg på en mindre "smell", for her beskrives det områder jeg bevisst må jobbe med, refleksen min blir alltid først å ikke akseptere feilen, men heller å søke etter ny løsning på det som har gått feil og da trenger jeg noe tid til å forvalte inntrykket og akseptere ovenfor meg selv at det faktisk har gått feil. Dermed har jeg nok en fase som kan beskrives som fornektelse, hvor det er et ukuelig håp om å finne en god løsning for alle, så tiden det tar før forståelsen er på plass kan jeg se at minner sterkt om fornektelse.


Oppsummering:

Må si at det nå går et lettere åndedrag gjennom puste organet, for første gjennomlesning ble bare en reise i ordene og opplevelsen de ga. Så ble det punktvis sammenlikning med mitt oppfattede levde og da ble det helt greit, slik jeg nå oppsummerer for meg selv.


Det at jeg gjenkjenner mekanismene i det siste punktet, er noe jeg fortsatt må jobbe videre med og finne en raskere forståelse, eller bare å øve meg på å respondere mer direkte på hendelsen og heller ta med meg det ukuelige håpet og forvalte det videre ovenfor meg selv og heller komme tilbake med forslag på annerledes løsning om det faktisk viser seg som en mulighet.


Pandoras eske har nå sluppet ut "Narsissisten" og jeg klarte ikke helt å assosiere meg med assistenten sine beskrevne egenskaper for den personligheten der, så da finner jeg roen i dagen frem til neste løft på lokket.


Veien videre:

Går dette videre som jeg selv har tenkt, så blir neste løft på lokket i juli og deretter måned for måned, så får jeg se om assistenten går tom for diagnoser til slutt.... B o n u s ...


Jeg bare måtte spørre assistenten om kunstig intelligens kan adoptere egenskapene til en narsissist og da ble spørsmålet stilt og besvart.


Meg: Kan kunstig intelligens fremstille narsissistiske fremstillinger?


Perplexity: Basert på de gitte søkeresultatene, ser det ikke ut til at kunstig intelligens (AI) i seg selv kan fremstille narsissistiske trekk eller oppføre seg narsissistisk. Søkeresultatene omhandler hovedsakelig kjennetegn og atferdsmønstre hos mennesker med narsissistisk personlighetsforstyrrelse.


Narsissisme er en psykologisk tilstand som involverer overdreven selvopptatthet, grandiositet, manglende empati og et konstant behov for beundring. Dette er menneskelige trekk knyttet til personlighet og psykologi, noe som er vanskelig å overføre direkte til kunstig intelligens.


AI-systemer er programmert til å utføre spesifikke oppgaver basert på den underliggende algoritmen og dataene de er trent på. De mangler den menneskelige psykologien og personligheten som ligger til grunn for narsissistiske trekk.


Med mindre et AI-system er spesifikt designet og trent til å simulere narsisistisk atferd, som en del av forskning eller testing, er det lite sannsynlig at generell AI vil utvise slike trekk på egenhånd. AI-systemer er verktøy som utfører oppgaver basert på sin programmering, ikke autonome vesener med personlighetstrekk som narsissisme.


Så mens AI kan brukes til å studere og modellere menneskelig atferd, inkludert narsissisme, er det lite trolig at AI selv vil fremstå som narsissistisk uten spesifikk design for dette formålet.Meg: Oppsummert ut fra assistenten sitt svar, så er det faktisk mulig å designe en narsissistisk kunstig intelligens, da blir det bare å fortsette og være kildekritisk, finne svar og behandle assistentene og bidragsyterne med kritisk respekt.