lørdag 29. oktober 2022

Låst eller åpen postkasse …

Låst postkassa inne i en oppgang, er noe underlig og fremstår for meg som en ubalansert frykt for å miste innhold til kjente.


Det som skaper grobunn i undringen, er mitt erfarte med en utvendig postkasse uten lås, hengende ute på en garasje i forhold til nå hvor min blokk postkasse er en lukket og låst postboks plassert i nedre del av gangen, innenfor en låst dør.


Umiddelbar assosiasjon er at verden der ute er mindre skummel enn mine kjære nære naboer, hvor det nå er 8 husstander som har naturlig ferdsel forbi postkassa.


Det er teoretisk tilgang via kjelleren for de to øvrige oppganger, noe som gir en teoretisk muligheten for 32 husstander å kunne ha tilgang til området for alle postkasser.


Hvorfor det er naturlig å låse hver og en sin post innenfor et mindre miljø, er umiddelbart noe vanskelig å kjenne på som noe rasjonelt, da de fleste postkasser som står i det fri er som regel ulåst.


Det å ha noe åpent i dagen, har kanskje en mer allmennpreventiv oppfattet barriere, et tenkt hinder for tyvtitting ned i andre sin post, hvor det potensielt sett kan bli i påsyn av andre.


Dermed kan isolerte skjulte områder, som steder bakenfor en inngangsdør, være mer som en arena hvor slike egenskaper ikke automatisk treffer selvregulering, men heller stimulerer til nysgjerrig spennende annen atferd.

onsdag 7. september 2022

Bærekraftig batteriangst ...

Etter lengre tid med valg på valg med overdimensjonert kapasitet og sikring av illusorisk forventning til evig kraft, så er nå valget blitt påtvunget vågalt en smidigere løsning med hendig formfaktor og vilje til å sloss med egne tanker om nødvendig kapasitet med tilstrekkelig kapasitet.

De lagde tanker om evig batterikapasitet som medisin mot uvanen som kontakt verktøyene i den senere tid har utviklet som stor formfaktor, så har tanken om bærekraft kommet inn i mine overforsiktige forståelse om hva som er tilstrekkelig.

Dermed utfordres min tilbakelentheten, noe jeg kan kjenne at er i trivselssone nå, det å kjenne at ting er i bevegelse mot en naturlig endring.

Design og praktisk tilnærming som begrenset var sparket bak hvor alle tenkte sikkerhetsnett ble erstattet av nysgjerrighet på det som egentlig er åpenbart, da størrelsen på enhetene i de seneste modeller har est ut av alle proporsjoner og hvor sparket bak var det som trengtes for fokus vridning mot en mindre formfaktor som har mulighet for stor visningsflate og ny tilnærming som pirrer nysgjerrigheten.

Motorola kom først med konseptet og en retro liknende modell Razr som bare appellerte helt, men prisingen gjorde at det ikke var noe alternativ.


Så dukket Samsung opp med en variant, ikke like sexy eller kul, som praktisk funksjons gjenkjennbar og med en forbedrings hyppighet som overgikk Motorola versjonen, samt prising som var innenfor hva som aksepteres av meg som nivå på spydspiss toleranse.

Funksjonaliteten blåste meg av veien, sammen med det å revitalisere gleden over å ha en annerledes funksjonell duppedings å utfolde min nysgjerrighet med, livet var igjen herlige.

Hvor har lekenheten min vært, bare numment fornøyd med megapiksler som ikke har gitt mer enn de forrige modellene, da fokus rundt stoooort batteri har overskygget både moro og glede.

Her ble tilførselen av lekent bruk av "knekte" flater, som å oppdage nytt på gamle arenaer.

Nå som det har gått en tid og det erfarte har forsterket roen i mitt indre, så er jeg på det stedet i forståelsen at det går greit, da batteribanker fortsatt er å foretrekke som sekkefyll.

Det er et vagt tegn til bevegelse i forståelsen av hva som er det viktige i det digitale livet.

fredag 26. august 2022

Kreativ Frihet

Verden er her hvor du og jeg er, et sted hvor ikke mitt skal begrense hverken fri vilje eller evner til å være mer enn ennå ikke forstått.


https://pixabay.com/

Enkelhet i å tenke slik, er like vanskelig som forståelse av hva som befinner seg i meg selv, hvor de vanskeligste sider til slutt bare må tre frem.

Utviklingen skjer først der hvor oppdagelse av hva som ennå ikke forstås oppdages som det vanskelige hvor jeg våger å være som modigst.

mandag 2. mai 2022

Straks 10 år siden: Tre Lys Ble Tent For Deg Min Kjære ...

Minneordene jeg fremførte i kirken til min kjære, i begravelsen hennes 26.juni 2012.

Forklaring til hvorfor det ble tent tre lys i gangen på Fløia:
Når en av beboerne på kortidsplassen til Lindrende Enhet døde, ble det tent tre lys i gangen til minne og i respekt for pasient og pårørende. Dette oppleves som en respektfull og fin måte å informere alle oss andre, om at nå var det pårørende som hadde det tungt og at det vil bli praktiske aktiviteter i løpet av nær fremtid for forflytning av pasient - En seanse hvor pårørende og sykepleiere fulgte kisten ut fra rommet og ut gjennom hoveddøren frem til begravelsebilen, kisten var dekket av et flott teppe som tradisjon tro ble brukt for beboerne på Lindrende Enhet.


Minneordet til min kjære som jeg leste for henne og alle oss tilstede i kirken:


Det jeg nå ønsker å dele med dere alle, er noe av vår fantastiske tid på Drammen geriatriske kompetansesenter - Lindrende Enhet, som vi bare kalte Fløia.

Tre lys ble tent på Fløia når ditt lys slukket min kjære, lørdag 16.juni 2012 klokken halv ti.

Disse tre lysene representerer for meg så mye:
Deg, oss pårørende og ikke minst det fantastisk varme personalet på Fløia.
De tre lysene var som - Et lys for hver av dere som søstre, Torhild, Vivian og deg Nina.
De tre lysene var - Tre lys for vår hjemmelige sfære, hvor alltid det første lys som tentes føltes som din omsorg for Catharina, det andre og tredje lyset for din omsorg for meg og oss.

... jeg tror egentlig at jeg kunne tent uendelig mange lys, for det var uendelig stor omsorg i deg min kjære ... omsorgen din kunne ha fargerike former, du irettesatte oss alle når du følte vi periodisk var på helt feil ståsted i tanker eller handling, men du hadde evnen til å se at din omsorg av og til var basert på feilaktig grunnlag og strakk ut hånden for å rette opp utsagn som var ment annerledes ...

Det å få lov til å følge deg så lang jeg kunne, ser jeg på som en trist men flott del av din og min "reise".
- Trist, da jeg så gjerne kunne ønske meg mer av det vi hadde.
- Flott, det å kunne føle og oppleve din rolige og solide styrke hele veien.

Uredd som du var ga du oss rundt deg, større mot skal du vite - Valgene du tok, når beskjeden om at kroppen ikke lenger håndterte tiltakene legene kunne gjøre, var imponerende.

Etter den første tunge halvtimen som du brukte til å fordøye det nokså rå innholdet i budskapet, var dèt som skulle til før du "klatret" opp og tilbake i salen på livets hest og galopperte med livets glede mot horisonten.

I trekkvogna bak hang vi andre med, selv om det var noen hestehoder bak, så var vi i hvertfall noe svimle med.

Det ble etterhvert lettere å dele utsikten din, som inneholdt evnen til å gripe et hvert millisekund. Her har vi lært utrolig mye og blitt minnet på de virkelige verdiene i livet - Takk for det min kjære!

Veien videre har du sørget så godt det lar seg gjøre for, ved å involvere oss alle i øyeblikkenes glede og de konkrete gjøremålene som nå naturlig har kommet.

Det å trekke frem en og en situasjon, vil for meg være vår glede jeg vil fylle hverdagen med, når jeg stille sitter og lukker øynene, da vil jeg se smilet ditt og hører latteren din som den var.

Jeg vil nok fortsatt gråte, men ikke av tristhet, bare av savn.
Det samme vil gjelde når latteren bryter ut, da vil jeg kjenne ditt nærvær igjen.
Jeg vil le trist og gråte meg glad av vår fantastiske ferd sammen min kjære!


Det å være flere i sammen, har gitt Nina og meg en fantastisk ro i de mest kaotiske øyeblikk.
En datter som tar ansvar i hjemmet og våker over noen av min kjæres mest verdifulle skapninger.
Søstre som passer på sin syke lillesøster, som det mest naturlige på jord.
Tilhørende familie som støtter fantastisk opp, natt som dag.
En arbeidsgiver som gir meg mulighet til å dele tiden med min kjære, som personlig kommer og gir meg bamseklemmer, både på sykehuset og på arbeidsplassen, når jeg trenger det som mest.
Venner som omsorgsfult har grått og ledd sammen med min kjære, når realitetene har vært samtaleemne.

Nina og jeg har vært heldige, vi har fått tid sammen takket være dere - Jeg er helt sikker på at vi har fått mer tid sammen på grunn av alle dere - Hjertelig, hjertelig takk alle sammen!!!


Så min kjære skilles på en måte våre veier nå, men bare på det fysiske plan, for jeg skal nå bære våre sammensmeltede hjerter for alltid - Jeg Ælsker Duuu for alltid min aller vakreste!


fredag 8. april 2022

Overfor de Ovenfor ...

Noen ord oppfattes som valgfrie å bruke slik eller sånn, men enkelte av disse valg er mer nyanserte og bedre i enkelte sammenhenger.

Overfor / Ovenfor:

Overfor = Oppfattes av meg som noe rett fremfor meg.
Ovenfor = Oppfattes av meg som noe over meg fysiske eller på nivåer høyere enn hvor jeg befinner meg.

Det gylne snitt - Fibonaccirekken

Naturlig flott ...

Naturen er full av rytmer som kan omgjøres og uttrykkes med tall, hvor observasjonen fremstår som fin, uten at det forstås at det er gjenklang i proposjonene som naturen presenteres i møtet med "det gylne snitt".

Forståelsen oppdages ved nærmere fokusering, hvor mønsteret i solsikkeblomsten oppdages som 21 spiraler som går med klokka og 34 spiraler som går mot klokka.

Systematisk innsamling av slike oppdagelser, gir en harmonisk forståelse når oppfattelsen finner svar på følelsen av noe naturlig flott som kan gjenkjennes.


https://pixabay.com/

Fibonaccirekken ...

0  1  1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144  233  377  610  987 ...

Fibonaccirekken framkommer ved å summere de to forrige leddene:

 0 pluss 1 er lik 1,
 1 pluss 1 er lik 2,
 2 pluss 3 er lik 5,
 3 pluss 5 er lik 8 ...

( 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 ...)


Tallrekkens navngiver ...

Leonardo Fibonacci også kjent som: Leonardo de Pisa født i Nord-Italia rundt 1170 og døde etter 1240, er den som har fått Fibonacci-tallene oppkalt etter seg, selv om han ikke var den første som oppdaget tallrekken, noe som er beskrevet tidligere av indiske matematikkere, hvor den indiske matematiker og forfatter Pingala født ca. 500 f.kr. gjorde de grunnleggende oppdagelser til det som senere ble kjent som Fibonaccirekken.


https://pixabay.com/

Mønster blant fibonaccitallene ...

Siffrene i fibonaccitallrekken gjentas i et mønster:
- Det siste sifferet i fibonaccitallene gjentas for hver 60. gang.
- De to siste sifrene, gjentas for hver 300. gang.
- De tre siste sifrene, gjentas for hver 1 500. gang, for fire hver 15 000. gang, for fem hver 150 000. gang osv.

Det viser et mønster blant mønstrene i fibonaccitallene.


Fibonaccispiralen ...

Fibonaccispiralen er spiralen som er satt sammen av sirkelbuer der radiene er et nytt fibonaccitall for hver 90. grad. Det vil si at vi tegner en spiral der vi starter med en halvsirkel med radius 1, deretter en kvart sirkelbue med radius 2 etterfulgt av en kvart bue med radius 3 og så videre.


https://pixabay.com/

"Botaniske spiraler" er for eksempel frøhodet i en solsikkeblomst, hvor en vil finne mange spiraler. Der det er sammenheng mellom spiraler og fibonaccitallene. Telles det antall spiraler i solsikkeblomsten vil det for eksempel være 21 spiraler som går med klokka og 34 som går mot. Antall botaniske spiraler med og mot klokka vil nesten alltid være nabo-fibonaccitall.


Phi - Det gylne snitt ...

"Det gylne snitt" går tilbake til Pytagoras' tid, da enkelte proporsjoner ble oppfattet som som penere enn andre.

En størrelse som deles i to, slik at den største delen forholder seg til den minste slik hele størrelsen forholder seg til den største delen.

Da sies det at størrelsen er delt etter det gylne snitt.

Tallet phi er 1,618 033 988 75... som er det gylne snitt.


https://pixabay.com/

Inspirert av: https://www.nrk.no/video/fibonaccirekken---matematikk-i-naturen_105936


tirsdag 1. februar 2022

Smartere Hjem - Trygghet

Forenkling av hverdagen på en trygg og praktisk måte, noe som gir ro og harmoni, samtidig som det er praktisk og digitalt gøy, selv i en bygningsmasse som er satt opp i en tid hvor disse tanker kunne assosieres med Sci-Fi.


Det er godt å se at løsningene kan integreres sammen med den gamle infrastrukturen og hvor enkle grep er det som skal til for at det fungerer sammen med opprinnelige utforming.


Dørlås:

Omgjort invendig låsevrider til en elektronisk versjon med mulighet for APP-styring ved å sette opp en bro mellom blåtann kommunikasjonen og det trådløse nettverket.

Dermed kan tilgangsstyringen inn og ut av leiligheten kombinere tradisjonell nøkkel eller tildelt tilgang på en digitale arenaen.

Monteringen innebar en mindre ingripen, hvor innvendig del av vrideren ble erstattet med en elektronisk vrider, hvor skruehull og tilhørende innfesting passet.


Brannvarsler:

Brannvarsler som er koblet til det trådløse nettverket og hvor indikasjon kan oppfattes utfra lysindikasjonen eller mer detaljert i APP-styringen. 


Luftkvalitet:

Som tidligere nevnt har modulen for temperatur en indikasjon på luftkvalitet, som også monitorerer giftstoffer og kjemikalier, dermed er den siden også under trygg oversikt.


Produkter som er montert:

Danalock

Nest Protect

Mill Sense Air

søndag 30. januar 2022

Smartere Hjem - Lyd

Tilgang på enhetlig lydopplevelse i alle rom, er en fornøyelig tilværelse, det å ha muligheten til å kunne nyte musikk uavhengig av hvilket rom legemet beveger seg til eller fra.

Gamle blokkleiligheter fra femtitallet, har ikke blitt bygget med tanker om å tilrettelegge for sammenkobling av musikalsk opplevelse i alle rom.

De fleste lydanlegg som jeg har plassert inn i boligene gjennom tidene, har vært rom for rom baserte løsninger med varierende antall høyttalere, for å gi en optimal opplevelse fra bestemte punkter i rommene. En nytelse som har vært stor og basert på tildelt tid til akkurat å bare gjøre det, lytte og nyte.

Tanken om å ha en kilde og trekke høyttalerkabler var tilstede, men ble valgt bort, da min "allergi" for synlige kabler ville påført installasjonen større utfordringer gjennom tykke vegger av murstein og murpuss, samt bærevegger som fortsatt skal bære.

Dermed ble det naturlig å se etter trådløse alternativer, noen som inkluderte tradisjonell tenkning og ny tilnærming, hvor tradisjonell løsning ble utelukket og dermed ingen løsning med sentralstyrt lydkilde som plasseres i valgt rom.

Lydkilde som en tjeneste, er egentlig det som naturlig passer best, musikk nytes som en strømmetjeneste og er da uavhengig av kassett eller CD-spiller.

Det finnes tre godt etablerte leverandører av strømmebasert utstyr og valget av hva som velges handler mer om hvilke verdier en ønsker å tilknytte seg og om det er åpenbare tekniske plusser og minuser.

Det opprinnelige uttrykket "Don't Be Evel" og moder konsernets "Do the right thing" ble de områder hvor verdien resonnerte best, da alternativet hvor åpenbare kritikkverdige arbeidsforhold er gjeldende og en sektlignende samling av individer som betaler masse for realisering av det mest verdifulle selskap i verden.

De tekniske forskjeller, er mer på design og hvor godt løsningen er integrert med ellers tekniske eksisterende utstyr og kvalitetsforskjellen mellom kablet og trådløs effekt ble ikke avgjørende, da hørselen har mistet de frekvenser hvor det kunne vært gjeldende.

 Plasserte dermed tre enheter i stue, en enhet på kontoret, en enhet med integrert skjerm på kjøkkenet og en enhet på badet, så var det opprinnelig en enhet inne på soverommet, men den ble pakket ned, da soverommet ikke fungerer som noen naturlig del av oppholdsroms tilværelsen.

Entreen hadde også en enhet, men den ble pakket bort, da effekt var minimal, siden lyden fra de andre rommene fylte entre området og høyttaleren stod fysisk i veien.

I en nesten kabelfri tilværelse, så nytes musikk i alle eller enkelte rom, hvor det kun er strømkabelen som må pent håndteres.

Det å dynamisk kunne tildele høyttalerne til grupperinger, gjør at det er en uendelig fleksibilitet i hvordan lyden fra rommene skal fungere, selv om mine vanligste valg er å spille musikk over alle enheter, slik at bevegeligheten oppleves som inkludert i lydbildet og totalt fri.

Det å ha en lydenhet med skjerm i stue og kjøkken, gir en dybde og mulighet for interaksjon og er en informasjonsbærere, en detalj som prissettes stort.

Den gamle Blokkleiligheten kan på utsiden se gammel og traust ut, mens den på innsiden fungerer helt som hvilket som helst teknologi tilpasset nybygd leilighet.

Det er både små og store gleder som fyller dagene og musikk er for meg en stor del av hverdagens glede.


Konfigurasjonen er som følger:

Stue: 2 stykk Nest Audio høyttalere + 1 stykk Nest Hub.
Kontor: 1 stykk Nest Audio høyttaler.
Kjøkken: 1 stykk Nest Hub.
Bad: 1 stykk Home Smart Speaker.
Entre: Pakket bort 1 stykk Nest Mini.
Soverom: Flyttet 1 stykk Nest Hub.

Så er også TV apparatets subwoofer inkludert via Chromecast Ultra eller Philips smart TV operativsystemet, dermed kan musikk bilder fylles av tyngde og fylde.

søndag 23. januar 2022

Smartere Hjem - Varm Glede

Jeg setter så pris på å komme tilbake fra tur til et smartere hjem, hvor jeg da vet at strømforbruket har vært minimalt mens jeg har vært avgårde og ankommer likevel en varm leiligheten.

Blokkleiligheten ble innflytningsklar i 1955 og har dermed ingen naturlige smartness funksjonalitet, annet enn de forholdsvis tykke murvegger, som bidrar til at leiligheten naturlig reguleres med passe sakte temperaturendringer, samtidig som ettertiden har bidratt med utskiftning av glassflater fylt med argongass.

Dermed er forutsetningene for å kunne styre temperaturene i de forskjellige rommene godt tilstede.

Tidligere forsøkte jeg med temperatur og fuktighet sensorer i hvert rom, hvor jeg manuelt justerte varmeovner egne grade styring i forhold til ønsket temperatur vist på de eksterne sensorene.

Dette har fungert godt for å kunne holde en jevn temperatur i hvert av rommene, men det krever sitt når jeg manuelt setter temperaturen ned til borte temperatur. Noe som ofte blir varianter av forrige forsøk, selv om posisjonen forsøkes satt til det samme som forrige gang, så varierte det med hva som vistes på temperatur skjermene når jeg igjen var tilbake.

Behovet for å få til en mer aktiv variert oppvarming, ble aktualisert med galopperende strømpris perioder i slutten av 2021.

Hvor den tidligere måten å håndtere dette på var "husk å sette ned temperaturen på varmeovnene", når jeg skulle avsted på kortere eller lengre oppdrag, med det garanterte resultat av en kaldere hjemkomst og naturlig første aktivitet å manuelt justere opp temperaturen på varmeovnen i de forskjellige rom.
Med tilhørende finjustering når temperaturen kom opp til varmere nivå, noe som stort sett ble å justere ned igjen til komfortabel temperatur, da første justeringen som oftest ble noen grader for mye.

Løsningen ble å gå inn i det nye året, med mål om å finne en mer smidig måte å håndtere fremtidig kontroll på temperatur og tilhørende kostnader, samtidig som komforten var ivaretatt på en bedre måte.

- En åpenbar vinn, vinn tanke, hvor håpet om en mindre bygning inngripende løsning var det som var det ønskelige.

 De første undersøkelser var å lete blant type produkter, hos de største elektronikkforhandlere og se hva som fantes. Raskt oppdaget jeg at det var flere produsenter som hadde utstyrt varmeovnene med mulighet for tilkobling mot smart sentralstyring, uten noen annet tekniske løsninger enn tilgang på trådløst nettverk, en perfekt bygningsmessig forutsetning for min husstand.

Valget av produsent baseres på tilbakemeldinger fra artikler og brukeropplevd enkelhet, en norsk produsent fra Grini.

Valgte å anskaffe en ny varmeovn med trådløs funksjonalitet for stua og lastet ned programmet. Ble begeistret over det intuitive grensesnittet og enkelheten i å sette opp perioder for temperatur nivå og midlertidig overstyring av det programmerte.

Det utfordrende var at varmeutstyret kun benyttet det trådløse nettverket på 2,4 GHz, noe som gjorde at alle mine nyere apparater ikke pratet på det nivået, da det nye trådløse utstyret automatisk tildelte frekvens i forhold til utstyrets egenskaper.

Hentet frem min eldre backup mobiltelefon og koblet utstyret opp via blåtann og 2,4 GHz nettverket, så ble ferdig konfigurert utstyr tilgjengelig for samtlige av enhetene mine som kommuniserte på de høyere frekvenser.
  

Enkelheten i å tilpasse gradene på natt og dag, samt periodene hvor jeg er borte fungerte fantastisk godt og det at varmeovnen sin grade sensor gjelder for nivåene, ga en helt ny og mer forutsigbar styring.

Overstyring til bortenivå fungerer enkelt og responderer umiddelbart, selv om jeg ikke befinner meg i hjemmet. Det som trenger noe mer forståelse, er hvor lang tid før ankomst hjemme som endringen settes til vanlig program, for å kunne ankomme i et riktig temperert hjem.

Etter to forsøk ble forståelsen av tiden det tar å justere opp gradene, samtidig som endringen av temperaturen kan følges med i sanntid i programmet på telefonen eller nettbrettet.

Det som ble en euforisk glede, var at de gamle varmeovnene kunne integreres ved tilkobling av en smart trådløs enhet som settes mellom stikkontakt og støpsel, en god ting da de gamle varmeovnene forventes å fungerer godt i mange år til.

Det ble anskaffet en luftkvalitetsmåler fra samme produsent, som også fungerer som temperaturindikator, det er enklere å få bekreftet hva temperaturen er noe høyere opp på veggen i rommet og forståelse av varmefordelingen.

Min håndtering av varmelykken og kostnadsoptimalisering, er sider som min gamle blokkleilighet og jeg nå håndterer på en smartere og behageligere måte.

Det er flott når smarte løsninger også fungerer i gamle bygg og uten større bygningsmessige inngrep, samtidig som jeg har et verktøy som gir muligheten til å styre hvor mye jeg ønsker "å fyre for kråka".


Løsningen min består av:
Mill OIL1500WIFI3 - Oppvarming stue 20 kvm.
Mill WiFi Smart + Adax VG520TV - Oppvarming kontor 19 kvm.
Mill WiFi Smart + Mill (gammel ovn) - Oppvarming kjøkken 12 kvm.
Mill Sense Air - Luftkvalitet stue.