tirsdag 16. februar 2021

Digital samlingsflate del 3 - Pandemien tilrettelegger for nytt ...

Pandemien tilrettelegger for nytt ... Inkludere kreativ ny utøvelse ...

Transformere tiden som brukes til avklaringer ved å etablere en sømløs diskusjonsarena, hvor forberedelser og tilbakeblikk naturlig integreres som en medfølgende bedre effekt i ny samlingsflate.


https://pixabay.com/

Integrerte nye digitale verktøy

Digitale møter har de samme fasiliteter, slik som ordinære fysiske lokasjoner har, en flate for det som gjennomgås både på flipover og via delte pressentasjoner eller saksdokumenter. Pluss at det er en samtalelogg som kan benyttes for avklaringer eller interaksjon i gjennomgangen, samt delte Møtenotater som kan tydeliggjøre hva som er behandlet.

  • Video og mikrofon erstatningen for egen deltakelse i gjennomgangen.
  • Digital flipover (Tavle) fungerer som punktvis oversikt og/eller idemyldring med gullapper og fargestifter.
  • Samtalelogg (Chat) kan innholde kommentarer og spørsmål publisert både før, under og etter gjennomgangen.
  • Notater (Møtenotater) hvor avklaringer og dilemaer kan belyses og besvares systematisk og oversiktlig nednoteres i gjennomgangen.
Digitale integrerte hjelpemidler som Tavle, Chat og Møtenotater er verktøy som gir forutsigbarhet for arrangør og deltakere, samtidig som det lager en mer enhetlig og transparent forståelse av hva som gjennomgås og hvor informasjonen om hva som er gjennomgått kan oppsummeres.

Punktene på flipoveren

Mekanismene i samlingsflatene inkluderer muligheter for synlig delt arbeidstavle, hvor punktvise "knagger" aktivt kan benyttes som forberedende forventningsstyrng og som oversikt for innholdet i gjennomgangen, samt muligheten som tilbakeblikk for samtlige deltakere på hva som har vært håndtert.

Samtalelogg før, under og etter

For å tilrettelegge for rett forståelse av innholdet som skal gjennomgås, er aktiv bruk av samtaleloggen noe som gir oppdaterte deltakerne før gjennomføringen.

Spesielt bra i samhandling med oppdatering av punkter på møtetavle, som tydeliggjør innholdet mer konkret.
Dermed har deltakerne mulighet til å få oversikt når det passer hver og en, samtidig som arrangør begrenser komunikasjonen til å være koblet til selve aktiviteten og ikke som løse oppdateringer per e-post.

Det sosiale aspektet

Den digitale samlingsflaten er ikke en erstatning for alle sidene ved å samles på en fysisk lokasjon.

Ved rett bruk vil innholdet kunne håndteres, så må alle være bevisste på relasjons effekten som fysiske møter ubemerket har og hvor digital form ikke har samme effekt.

For eksempel i forbindelse med de uformelle korte pratene før eller etter, om andre temaer eller sidestilte bekreftelser om tematikken som skal gjennomgås.

Disse mikro-avklaringene og følelse av tilhørighet, må utvikles og pleies i den nye tiden, hvor kombinasjons løsninger vil bli muligheter i fremtiden, men hvor oppmerksomheten nå må være på et bevisst nivå.

Ved å lage en tilhørende arena i tilknytningen til gjennomgangen, så er tanken å etablere mingletid, som erstatning for treffpunktene før gjennomgangen, så kan også rest tiden benyttes til å bli hengende igjen sammen med andre deltakere.

Mingling 2.0

Minglingen kan foregå på en høyst uformell måte, hvor det viktigste er å koble seg opp med bildet, for så å bruke tiden til å ordne med kaffe eller te - Husk å dempe mikrofonen, slik at kaffa og te lagingen ikke tilfører minglerne støy som hindrer den uformell snakkingen.

NB - Det er helt greit å ha en tom stol eller kun veggdekor i bildet, mens forberedelsene gjøres til møteoppstart.

Mingletiden tilhører møtet og bør respekteres som oppstarttid, men samtidig kan den også skape en god bufferen for andres gjøremål som krever mer enn forventet i forhold til avrunding av foregående aktivtet.

Oppkobling så tidlig som mulig i forhold til oppstartstid, gir en forutsigbarhet for møteleder om hvem som er "ankommet" og samtidig en uhøyttidlig varm invitasjon inn i hjemmet til oss andre, noe som fort oppleves inkluderende.

Deltakerne kan også utøve små morsomme hint eller øye-oppmerksomhet, ved å inkludere noe som kan overraske eller skape undring, annerledes objekter eller små ordtak innenfor din digitale bilderammen og som da kan være elementer under minglingen og noe som kan snakkes om i en naturlig forlengelse av samtalen etter endt økt.

 - Alltid lov å krydre tilstedeværelsen og pirre frem smilene i de andre deltakernes ansikt.