søndag 27. september 2020

Varslet katastrofe ...

Kursendringer har alltid mer eller mindre endringer som en konsekvens av det forandrede, en helt naturlig effekt som er ønsket for å komme videre i ny retning.


Innsikt og oversikt over følger, er essensielt for å kunne justere nødvendige korreksjoner underveis og håndtere kjente og oppdagede følger.


Alle forandringer er varslede katastrofer, da menneskenaturen for det meste baseres på trygghet og latskap.


Dermed er fokusering på trygg formidling av omfang og konkretisert påvirkning overfor involverte, det som ofte er suksessfaktor for felles ferd mot nytt mål.


https://pixabay.com/

Forandring ...

Nye sko må alltid prøvegås, før langtur påbegynnes. En regel som fort fører til mindre utfordringer, enn å spasere rett ut av skoforetningen med veldig lang distanse som første aktivitet.


Alle endringer påbegynnes med små justeringer av forventningen hos de involverte, før markante forandringer skjer.


Overblikket  fra utgangspunktet, gir forutsetning for etablert fellespunkt på kartet, slik at kompasskurs kan settes og blikket kan løftes fra startposisjonen og følge retningen som er satt.Lang og kort horisont ...

Veien som historisk er tilbakelagt, inneholder masse læring av suksess og uheldig tilnærminger. Blikket for hvilke elementer som det skal bygges videre på, er ofre en balanse mellom forstått dynamikk og nødvendig felles løft inn i fremtiden.


Det granskende blikket inn i historien, benyttes som et speilbilde, hvor den gode dynamikken fra tidligere omgjøres til driv inn i fremtiden.


Speidingen fremover er med et like langt blikk mot fremtiden, som distansen som er tilbakelagt.


Korte delmål som bygger opp rundt distansen som tilbakelegges og som har gjennomgående historiske linjer fra utgangspunktet.Egenskap og tradisjon ...

Særpreget som har farget oppfattelsene, er ofte idealisert og noe unyansert, men noe som assosieres som tradisjon og er derfor ofte gjenkjent som noe bedre forstått enn øyeblikkenes utfordring.


Forandringer med drakraft fra god tradisjon, er ofte en stor hjelp som felles kan oppfattes som veien videre.


Alle kan gjenkjenne den gode samtale, med mimring og entusiastisk glød, hvor innholdet kan løftes opp eller trekkes ned, alt ettersom episodene fra tidligere trekkes frem.


Til slutt er det egenskapene til initiativtaker som overlater den gode prat til å bli en flott fargesprakende og initiativrikt blikk inn i ny tematikk.Glade sluttbrukere - eller kunder som de heter ...

Fokuset underveis måles alltid opp mot belastningen som kan aksepteres hos de berørte, spesielt oppmerksomhet må rettes mot kundene hvor forutsigbarhet og årsakseffekten må tydelig formidles, for å etablere felles toleranse for nødvendige avvik som vil påvirke i enkelte fremtidige situasjoner, før målstreken passeres.Kjente og ukjente faktorer ...

Omsetning av kjente tendenser og forhold som påvirker veien fremfor endringen, må håndteres på en måte som gjør at etablering av midlertidige løsninger er skisert og systematisk kan påbegynnes ved eventuell realisering av scenarier.


På samme måte som å ta med seg paraply på en solfylt flott dag, for å kunne håndtere noe som er usansynlig, men som kan oppstå og dermed vil bruken av tiltaket for det meste ikke være nødvendig og soldagen kan nytes med minimal belastning av å ha tatt med en unyttig paraply.Krystallkula ...

Forståelsen av sannsynlig situasjon, er en øvelse det sjeldent lar seg trenes til å bli utlært og naturlig god på, men kombinasjonen erfaring og systematisk oversikt over planlagt håndtering, gir mulighet til å etablere innsikt i kapasitet som evnes underveis mot målet.


Det å gjennomgå eventualiteter, gir alltid forståelsen av hva som har vært utfordrende og hva som planlegges med situasjoner som mulig utløser aktiviteter som oppstår før oppsatt planmessig utført.


Her er den beste forutseing utført av erfaring, med fokusert blikk på hva som er tenkt utført i perioden underveis i endringens løp.


Uansett så er enhver endring en varslet katastrofe ...

fredag 25. september 2020

På tur med angsten …

 Modige skritt tråkkes i sporene hvor frykten har vært, der hvor alt det skumle tydelig har satt spor.

Skremt fokus ser frykten komme, selv når det ikke finnes grunnlag for spor av noe skummelt.

                          https://pixabay.com/

Fryktløst fokus etableres, hvor nådeløst mot utvises og iherdig grensesprengende oppdagelse våges.


Om trygt bytter plass med det utrygge, så avgjør tidligere håndtering hva som da våges.


Nervøsitet som oppstår på kanten av det forståtte, er frykt som forsøker å fjerne mulighet for ny oppdagelse.


Trygt blikk, ser kun gjentakende oppdagelse.På tur med angsten