mandag 15. februar 2021

Digital samlingsflate del 2 - Pandemien får oss til å reise oss på ny ...

Pandemien får oss til å reise oss på ny ... Ny måte og møtes ...

Trinnene i trappen fører oss oppover og nærmere punktene som alltid gir muligheter for bedre utsyn over hva som kan komme, dermed blir det lettere å se nytt i det gamle.


https://pixabay.com/

Bruke tiden før: 00 - 05

Det å samles før oppstart har alltid vært løst på forskjellige måter, noen kommer tidlig og treffer andre som har hatt anledning til å komme tidlig, andre haster heseblesende inn når klokken er slagen og enkelte kommer forsiktig glidende stille inn etter oppstart.

For å kunne inkludere alle disse veiene inn i samlingen på en jovial og forutsigbar måte, så inkluderes 5 minutters mingletid som en buffer, hvor mekanismen da kan erstatte de små gode samtalene før selve gjennomgangen.

Mingletiden etablerer da mulighet for interaksjon før en digital gjennomgang, hvor individene synliggjør seg når hver og en kobler seg opp fra sitt sted. Derfor  inneholder innkallingen gjerne starttidspunkt fra starten av hel eller halv klokketime, men hvor selve tematikken starter fem minutter etter.

Bruke tiden til oppgaven: 05 - 25

Offisiell håndhilsning er byttet ut med en kort pressentasjon av hverandre, hvor alle sier hvem de er og hvilken funksjon de representerer, slik at alle har hørt hverandres stemme og har bruke sin egen stemme i sammen med alle de andre.

De første avsatte 5 minuttene i gjennomgangen, håndterer selve konfigurasjonen av samlingen, dette gir arrangør og deltakere en følelse av å være inkludert (digital håndhilding) og hvor alles oppmerksomheten får forståelse av hva innsatsen skal omhandle ved formidling av et tydelig mål.

Med en forberedt punktvis agenda, så kan møteleder guide deltakerne gjennom seansen og overlate innholdet til diskusjonen eller avklaringen til å utfolle seg i de kommende 15 minutter.

Kvarter er et gyllen tidsintervall som de fleste har en frisk og våken deltakelse i, både som aktivt og passivt engasjert. 

Korte systematiserte gjennomganger, sikrer at områdene som er representert i avklaringen også avdekker om det er manglende deltakere fra andre ansvarsdeler, som må vært inkludert. Dermed sikres det alltid at det ikke forbrukes mer tid enn nødvendig på gjennomgangene og heller stykker opp i systematiske korte og konkrete bolker.

Oppdages det at innholdet som gjennomgås ikke har rett konfigurasjon, slik at møteformen ikke er tilstrekkelig, så omgjøres neste samling til en mer arbeidsgruppe preget samling, med tilhørende struktur for belysning og avklaring om rett vei videre.

Bruke tiden etter: 25 - 28

Oppsummering av hva som er gjennomgått og hvor forventning avklares mot oppnåelsen, for etablereing av en omforent forståelse av hva som er gjennomgått.

Tydeliggjøring av hva som er neste steg for det gjennomgåtte, før den resterende tiden kan benyttes som avrundende mingletid.