søndag 24. februar 2019

“BigZero” the precise management for every company ...

Fremtidsutsikt for virkelig gode avgjørelser,
 baseres på et solid faktabasert grunnlag,
 noe som mellomledere alltid etterstreber.


Løsningen for å sikre rett nivå av forankrede kjerneverdier
 og nok innovativ kraft, er balansen mellom eksisterende verdier,
 forståelsen av fremtiden og mulighetene som finnes,
 krefter som utgjør grunnlaget for om beslutningen blir god.


Eksisterende verdi =
 Parametersett verdimatrise og moralsk verdi.

Forståelse av fremtiden =
 En realistisk overvåking av nåsituasjonen, med fokus på tendens
 til trend og endring.

Muligheter som finnes =
 Intern disposisjon med belastningbalanse, tilstøtende muligheter og
 ide utspring som bringer omfanget balansert i ny retning.


Kalkulasjonen og sammenstillingen av informasjonen som måles
 opp mot disse verdier, er en evig pågående prosess for forbedring
 og med skråblikk mot forandringene som kontinuerlig påvirker andre
 deler av helheten, så er informasjonsutveksling nøkkelen til suksess.


Uten begrenset kapasitet på kompleksitet, men med verdiene til
 bedriften alltid med som en skalert faktor inn i avgjørelsen,
 balansert inn med ingrediensene som påvirker et område som igjen
 påvirker det helhetlige, så utøves best en balansert og rettferdig
 ledelse overfor bedriften, med forutsigbare og etterprøvbare beslutninger.


Automatisert ledelse vil sikre riktig nivå av verdier og område påvirkede
 muligheter, som ivaretar alle påvirkede parametere, som en
 produksjons robot utfører sitt utførte, basert på hva som er besluttet.


Visjonen til eier danner verdi parametere, som omdannes til en matrise
 med forbedrings input, hvor utøvelsen får tilmålt slingring som
 balanseres mellom ønsket profitt og kreativ stimulans.


Direktør - direktør stab - “BigZero” - eksternt kjøpte tjenester - ansatt.
Hvor stab følger opp kvaliteten på utførelse av eksternt kjøpte tjenester.


Utøvelse av kontinuerlig forbedret ledelse, foregår på hverdag og helligdag,
 noe sikrer gode beslutninger basert på tilgjengelig informasjon og
 tilpasses fortløpende endringer i verdier.

“BigZero” er en videreutviklet AI løsning for ledelse beslutning,
 som tilrettelegger kontinuerlig de nødvendige endringer og
 hvor eksterne tjenester sørger for riktig håndtering av utførelsen.

mandag 11. februar 2019

Idemyldring - Bok-vår og ikke bokhøst …

Hvorfor ikke la vinterens mørke inspirere og la inntrykket tilføre noe som kan konkretiseres som bokstaver som omgjøres til ord.

Da er oppdraget oppfattet og loftet skal ryddes for løse tanketråder, så får resultatet være det som viser om vårrengjøring på loftet kan bringe klarhet for meg selv.

søndag 10. februar 2019

Hjem til en flytende husstand - tanker eller drøm

Flere faktorer påvirker hvordan presset på etablering oppleves, faktorer som tilgang på arbeid, sentralisert nærhet og tilgang på transportmulighet er vesentligheter i valgene for hvor personlig etablering velges.


Valgets elementer:
For noen husstander er det kompromisser, basert på distansen til daglig gjøremål (ikke avstand i meter og kilometer, men tiden det tar fra nøkkelen vris i lås og til oppgavene påbegynnes og vendereis), med hvilke fordeler og ulemper som må velges som avgjør.


De praktiske forhold i blandes hvilke muligheter for å delta på alle arenaer, enkelte ganger er det faktorer som ikke ønskes valgt, om disse elementer begrenser andre prioriteringer.


Valgenes punkter:
  • Hvem foreslår hva (preferanser må synkroniseres for å avklare nødvendige personlige kompromisser - Hjemsted, venner, kjente, familie, drømmested osv).
  • Hva ønskes (størrelse sett opp imot behov nå og senere, inneholdende fasiliteter ol).
  • Hvor er det praktisk nå og i nær fremtid (horisont vurdert opp mot hva som kan påvirke).


Valgenes underpunkter:
  • Verdi tap/gevinst
  • På vei for å bo seg opp eller ned på størrelse eller omfang.
  • Utvikling av behovet i forbindelse med ferie og fritid, interesser og hvilke muligheter som kombineres.


Tradisjonelle valg og mekanismer:
Kunnskap om type boform, innsikt i omgivelsene som virker bra og forventningskontroll, er elementer som gir mulighet for å lykkes med å finne hva som er tilstrekkelig riktig.


Et realistisk syn på ønsker og muligheter, lager et håndterbart landskap og ved å krydre med tålmodighet og tro på å kunne være på rett sted til rett tid. Ikke overilte reaksjoner ei heller sirups treghet, finn rett balanse og len avgjørelsen mest mot en overveid beslutning.
Bolig på sjøen:
De første tankestrømmer om bolig på sjøen, er kanalbåt, ombygd ferje, cabincruiser, yacht og seilbåt.


Kanalbåt tanken baserer jeg på egen erfaring fra ferieopphold i Amsterdam, hvor det å bo privat i båt opplevdes veldig bra, over all forventning og med sentrumsnær beliggenhet, en følelse som forsterket gleden over opplevelsen av “landlig” og sentrumsnært.


Ombygde ferjer er morsomme tanker, om å kunne skape om noe med mulighet for mer enn nok plass, men så langt unna realisering for min manglende fingerferdighet på den arenaen.


De tradisjonelle båtformer, cabincruiser, yacht og seilbåt, som er designet for å håndtere kortere og lengre turer, har naturlig nok allerede fasilitetene som skal til for et flytende hjem og fremstår som nærliggende og realistiske valg, hvor kun begrensningen i boformen er hva tankene i hodet må modne noe mer.


Så har det dukket opp flere og flere prosjekter som har puttet hus på flytende grunnmurer, noe som både bryter med det tradisjonelle på sjøen og på land, men på en gjenkjennbar måte og noe som kjennes fort igjen som en mer permanent bolig.


Nå som det har dukket opp mer spennende konsepter, som tar tanken med tradisjonell bolig og blander inn hypermoderne trender, med åpne løsninger, store flater som tilfører lys og gir utsikt - alt som nå er kvaliteter som gjenkjennes - Så vekkes nysgjerrigheten virkelig.


En kandidat som har levert løsninger og som har utviklet en plattform som ser lovende ut for min del: http://www.flytendebolig.no/
Veien min videre:
Tanken om bolig på sjøen har utviklet seg, som et mer og mer realistisk valg, for min lille husstand. Valget føles mer naturlig nå, som arealkravene har endret seg og nysgjerrigheten har økt siden løsningene kan virke bedre bærekraftig for fremtiden.


Siden det nærmer seg mars 2019 er en kilde som må sjekkes ut båtmessen Sjøen for alle: http://www.sjoenforalle.no