onsdag 17. februar 2021

Digital samlingsflate del 4 - Pandemien bekjempes metodiskt ...

Pandemien bekjempes metodiskt ... Arbeidsformer og tips til arena utnyttelse ...

Hva som kan tenkes løst ved bruk av digitale samlingsflater, er like vidt som bredt og like variert som en hvilken som helst sammensatt bukett avskårne blomster.


https://pixabay.com/

Målbarhet:

Bevissthet over hva som skal løses og hvordan dette er forankret i selskapets visjon, er nøkkelen til hvor enkelt løsningene implementeres som en forbedring.

Hvor delmål og mål kan følges gjennom det konkrete arbeidet og brukes som dokumentasjon for veivalgene og evalueringen på effekten som visjonen, målene og tiltakene faktisk bidrar med.

Møteformer:

  • Møter (beslutning, avklaring, oppdagelse, oppdatering, innvolvering). 
  • Arbeidsgrupper (idemyldring, drøfting, gruppearbeid, reell innvolvering, problemløsninger).
  • Informasjonssamling (informasjon, tidlig innvolvering, oppsummering, felles status).
Det finnes selvfølgelig mange andre eksempler og typespesifike behover for innvolvering og avklaring, kategoriseringen ovenfor er ment som eksempel som forsøker å konkretisere og etablere assosiasjoner til noe gjenkjennbart.

Digital møteform - Mal for 30 og 60 minutters samlinger:

30 minutter digitalt status eller kreativt møte:

Som eksempel kan et 30 minutters møte, hvor det avsettes 20 effektive minutters gjennomføring og som unnagjøres på 28 minutter:

00 - 05 minutter: Mingling hvor kaffe og te klargjøres.
05 - 10 minutter: Velkommen og hvem er vi, samt hva er målbildet.
10 - 25 minutter: Tematikk.
25 - 28 minutter: Oppsummering.
(Samlinger som gjennomgår status, nye utfordringer og kreative endringer)

60 minutter digitalt arbeidsmøte:

Som eksempel kan arbeidsmøtet berammes med 60 minutter, hvor det avsettes 40 effektive minutters gjennomføring og som unnagjøres på 53 minutter:

00 - 05 minutter: Mingling hvor kaffe og te klargjøres.
05 - 10 minutter: Velkommen og hvem er vi, samt hva er målbildet.
10 - 50 minutter: Tematikk.
50 - 53 minutter: Oppsummering.
(Samlinger for detaljert idemyldring, avklaringer og videre utforskning av ideer)

Konfigurasjons ansvar:

Arrangør og møteleder er ansvarlig for å belyse hva som ønskes løst, noe som krever tydelighet og klare målsetninger, slik at bidragsyterne som deltar har rett nivå på kunnskapen de fremfører - Metoden strukturerer og etablerer en felles forventning til hvordan og hva som skal løses.

Felles forståelse:

En bevissthet rundt tydelighet for målet og en etablering av forventning før oppgaven angripes, er det som sørger for at oppsummeringen fremstår som omforent forståelse og det sikkerhetsnettet for oppklaring av missforståelser.

Ved å forsterke tydeligheten for mål og oppsummering, så er de digitale virkemidlene Tavle, Chat og Møtenotat, det som konkretiserer felles forstått og blir hva alle deltakere har bidratt med å putte i blomstervasen som buketten av avskårne blomster som skal pynte mål og visjon fremover.