mandag 25. januar 2021

Basalrettigheter må etableres ...

Livets rett og kår for det levde, må tydeliggjøres og etableres som en naturlig selvfølgelighet.


Basert på de samme forenklede og forståelige tankeganger som knyttes til Maslows basalpyramide, hvor behovet hos alle mennesker egentlig er åpenbare og enkle:

Fysiske behov - Behovspyramiden sitt nederste nivå er de viktigste behovene som vann, mat og husly, men også behov for søvn, fysisk bevegelse og det at kroppen kvitter seg med avfallsstoffer.

Trygghet - Behovspyramidens neste nivå er følelsen av sikkerhet - Opplevelse av trygghet, beskyttelse, stabilitet og orden.

Sosiale behov - Behovspyramidens tredje nivå er sosiale behov for fellesskap, kjærlighet, vennskap, det å kunne tilknytning til noe - Det å føle seg akseptert.

Respekt og anseelse - Behovspyramidens neste nivå handler om behovene for aktelse, selvrespekt, selvtillit, anerkjennelse, status og verdighet.

Selvrealisering - Behovspyramidens øverste nivået handler om krefter til å få dekket behovene for å virkeliggjøre sine mål, å realisere medfødte eller senere ervervede evner, å oppnå opplevelser som kjennes som høydepunkter eller åpenbaringer.

Behovsteorien forsøker å få frem de grunnleggende behov for vår atferd og motivasjon, hvor alle trinn alltid avhenger av det foregående trinnene - Derfor er det fint å visualisere behovenes sammenheng som en pyramide.


Livets rett er en selvfølgelighet, til en stor grad, men hvor sorteringsevnen fort kan få andre kår som rår og da vil retten på livsnødvendige forhold kunne omgjøres til produkter og tjenester som kjøpes av verdensomspennende komersialiserte aktører.

Forledelsen i det overfladiskt fassinerende, kan fort utgjøre en vei videre som har andre mekanismer som stegvis fremstår som brikker i en opplevd mening, men som har markedsøkonomiens natur som fremdriftsbrennstoff.


Som alle snøskred, så avhenger følelsen av skrekk på hvor bratt terrenget som snømassene hviler på er og dette oppdages nødvendigvis ikke før tegnene på kreftene sin endring gir seg tydelig tilkjenne.

Glipper bevisstheten på de forholdsvis enkle behov og adopsjon av noe større fyller tilstedeværelsen med en åpenbarighet, om at alt det nye er mer prissatt enn enkelheten, så skaper felles interesse et gigiantisk marked for stabil fortjeneste og avkastning.

Øyeblikker med avhengighet og naturlig oppofrelse, har forenklede valg som fort bare blir hardere streben, hvor ettertenksomheten er noe som mates med numment hastverk eller søvnige behov for hvile.


I markedene vil ikke pustbar luft selges for veldig lite og uspiselig mat være hva som alle alltid har mulighet til å måtte prioritere.

Premium form kan leveres på flasker, som ytelsesluft og hvor supertuber inneholder overladet energi, hvor evnen til å strebe mer ikke kjennes ut som belastende og hvor ettertenksom tid trykkes unna, som stressende tendenser.

I den strømlinjeformede fremtoningen, så vil alle som har mulighet få anledning til å ikle seg omtalebar formasjoner og kjøpte implementerte former som likner på de andres idealer.

I lykkerusen vil mangfoldet likne på hva som etterstrebes og abnormaliteter være noe som de mindre begavede bedriver på områder som er tildelt slik aktivitet.

Samlebåndet fører hver og en frem til posten for givende aktivitet, som tjener systemet aller best og hvor likhet tiltaler og skaper en overordnet ro i de overfladiske sfærer. Periodene med vanskelige tanker om tanketomme minutter, barføtet på en gresseng med overdådig og overveldende blomsterlukt, så lukkes minnedøren naturlig og fokuseringen på neste mål er igjen innen rekkevidde.


For å holde tak i menneskerasens egentlige gode verdier, når verden og forutsetningene naturlig endres, så må en anstrengelse utføres og enkelheten må igjen finnes frem, blant alle andre tildelte gleder og fornøyerligheter.

De unge tankefulle, har heldigvis ungdommelig pågangsmot og gjenstridighet boblende i overlevelsen, noe som gir håp om bevissthet om at alt det naturlig nødvendige alltid bli i de unges eie.


Enkelt oppsummert - Alle skal ha en tilstedeværelse med basalrettigheter:

  • Dekke fysiske behov.
  • Føle trygghet.
  • Kjenne sosiale behov.
  • Oppleve respekt og anseelse.
  • Lykkes med selvrealisering av sine potensialer.


Kjenner at det er mer håp enn dystopi ...