tirsdag 7. juli 2020

Funnet, mistet og oppdagelse av tilstedeværelse …

Bortkomne sauer og får, beiter lykkelig uvitende om fraværet av hva som ikke behøves …

Ubekymrede individer har mindre av hva som ikke savnes og mer mulighet til det virkelig levde …


Punkter hvor “hva som har vært” blandes med “hva som skal komme”, vurdert opp mot mestring “her og nå”. Dette gir fornemmelsen av omgivelse forstått forandring, noe som er mindre fremtredende og har en eim av nummen forståelse av sammenhengen i øyeblikkets mestring - Valget er tenkt for fremtiden, sett med øyne fra denne dag.


Spørsmål fra mine ennå ikke uttalte indre grublerier, har utforming som er påvirket av landskapelige ingrediens på passerte drømmer og flyktige tanker i det oppvåknende. Sittende på terrassen skuende utover solens fargegivende preg på omgivelsene, er en tilstedeværelse og noe veldig levende.


Alle dager har sin variant, selv om enkelte øyeblikk minner om noe som er opplevd før, noe som fort fremstår som gjentakende og godt.


Nye dager, har inntrykk fra alle gårsdager og naturlig etablering av nyere forståelse på det som ligner tidligere forstått.


Verktøyene jeg fant mest nyttige, var friskhet om morgenen med sløv årvåkenhet, sammenblandet som tenkt, trodd og forstått.


Vanen forsterket effekten og følelsen av å trene på våkenhet i en dis av tåkeslør, hvor scenen kommer som glidende tanker i et sammenviklet omriss av hverken eller.


I disse former fødes nye perspektiver av både gammelt kjent og det som absolutt ikke var tilstede før eksponeringen oppstod.


Enkelte tankestreif fortsatte å fremstå som uklare og uformelige fremstillinger, hvor forsøkene på å få tydeligheten frem, bare sørget for at den våknende dele av forståelsen mistet oppfattelsen av det ennå ikke formede.


Det strukturerte som ikke helt viftet bort, sammenblandes med det oppvåknende og har en forsiktig lirkende mekanisme som får hodet til å drive i en retning av konkret tilslørte tanker.


Ved starten av fri tankedrodling, hvor drømmende fasetter preger mest det våknende sinn, så nippes det til en rykende kopp kaffe, som virker mer og mer oppvåknende.


Deretter brukes frasen: "Hva har jeg tenkt å fylle denne dagen med". Hvor ideer omgjør tanker i en mer og mer oppfattet form, noe som snakkes inn som punkter i bevisstheten, hvor gjennomgangen oppsummeres ved endt dag.


Det som er funnet, har ofte vært mistet før det prissettes på riktig måte i det hverdagslige.