søndag 24. februar 2019

“BigZero” the precise management for every company ...

Fremtidsutsikt for virkelig gode avgjørelser,
 baseres på et solid faktabasert grunnlag,
 noe som mellomledere alltid etterstreber.


Løsningen for å sikre rett nivå av forankrede kjerneverdier
 og nok innovativ kraft, er balansen mellom eksisterende verdier,
 forståelsen av fremtiden og mulighetene som finnes,
 krefter som utgjør grunnlaget for om beslutningen blir god.


Eksisterende verdi =
 Parametersett verdimatrise og moralsk verdi.

Forståelse av fremtiden =
 En realistisk overvåking av nåsituasjonen, med fokus på tendens
 til trend og endring.

Muligheter som finnes =
 Intern disposisjon med belastningbalanse, tilstøtende muligheter og
 ide utspring som bringer omfanget balansert i ny retning.


Kalkulasjonen og sammenstillingen av informasjonen som måles
 opp mot disse verdier, er en evig pågående prosess for forbedring
 og med skråblikk mot forandringene som kontinuerlig påvirker andre
 deler av helheten, så er informasjonsutveksling nøkkelen til suksess.


Uten begrenset kapasitet på kompleksitet, men med verdiene til
 bedriften alltid med som en skalert faktor inn i avgjørelsen,
 balansert inn med ingrediensene som påvirker et område som igjen
 påvirker det helhetlige, så utøves best en balansert og rettferdig
 ledelse overfor bedriften, med forutsigbare og etterprøvbare beslutninger.


Automatisert ledelse vil sikre riktig nivå av verdier og område påvirkede
 muligheter, som ivaretar alle påvirkede parametere, som en
 produksjons robot utfører sitt utførte, basert på hva som er besluttet.


Visjonen til eier danner verdi parametere, som omdannes til en matrise
 med forbedrings input, hvor utøvelsen får tilmålt slingring som
 balanseres mellom ønsket profitt og kreativ stimulans.


Direktør - direktør stab - “BigZero” - eksternt kjøpte tjenester - ansatt.
Hvor stab følger opp kvaliteten på utførelse av eksternt kjøpte tjenester.


Utøvelse av kontinuerlig forbedret ledelse, foregår på hverdag og helligdag,
 noe sikrer gode beslutninger basert på tilgjengelig informasjon og
 tilpasses fortløpende endringer i verdier.

“BigZero” er en videreutviklet AI løsning for ledelse beslutning,
 som tilrettelegger kontinuerlig de nødvendige endringer og
 hvor eksterne tjenester sørger for riktig håndtering av utførelsen.