søndag 16. mars 2014

Strømsø Torg et levende Drammen - Lokaler som har potensiale for å puste liv i midtre del av torget, med hjelp av Statens Vegvesen

Strømsø Torg er i ferd med å finne en form og blir mer og mer et naturlig samlingspunkt, et nav for sentrum følelsen på den siden av Bybrua.

For å lykkes med å etablere Strømsø Torg som et levende alternativ på lik linje med Bragernes Torg, så bør torg-tilgjengelige lokaler prioriteres som handel, opplevelse eller serveringssted.

Potensialet til å utnytte glassfasadene og de rett innenfor arealene på bygget til Statens Vegvesen, er så åpenbare at jeg gremmes hver gang jeg passerer dette bygget på vei til og fra togstasjonen. Det var en periode hvor vindusflaten ble benyttet til informative kampanjer, som ga mening i å ha lokaler plassert der.

Slik bruken av vindusflatene har fremstått de 2 siste årene, så blir det mer og mer åpenbart for meg at dette er totalt bortkastet bruk av slike lokaliteter, et sykkel- og møterom med igjentrukne gardiner.


Bruk gjerne lokalene innenfor og oppover for funksjoner og nødvendige møterom/kontorer for Statens Vegvesen bruk, men frigjør vindusflate arealer med tilhørende rom innenfor til handel, opplevelse eller serveringssted.