mandag 19. oktober 2020

Kaos og kommunikasjon - E-post på ny måte

Det motsatte av kaos er orden, noe som gir forutsigbarhet og fokus - For å få til en god flyt i mottaket av informasjon og oppgaver, så er dette et forsøk på å lage forutsigbarhet og ikke et kommunikasjons kaos.


https://pixabay.com/

Tidsalderen som nå er her, har raske forandringer og utallige nye kontaktflater.


Definisjonen av hva som forventes hvordan, må avklares med hverandre, da kommunikasjonen utføres på forskjellig måte mellom forskjellige kommuniserende, hvor egne forventninger fort kan smitte mellom plattformer og tidligere usagte avtaler, hvor etablering av forutsigbarhet er det enkleste.


Den nye dynamiske  tidsalderen, er tidvis så flytende at multitasking ikke er tilstrekkelig beskrivende. Det å ha samtidighet på aktiviteter, er tidvis en styrke, men i andre sammenhenger en hemsko.


Det å kunne prosessere parallelt på dilemmaer, mens andre oppgaver utføres, er mekanismer som kropp og sjel benytter hele tiden, men samtidighet på samme områder, skaper ofte dårligere kraft og driv i de tankerekkene som bedriver samtidighet i samme arena.


Det ene utelukker ikke det andre, men nensomhet skal benyttes for å være oppgaven bevisst, det å ikke komme frem i tide eller omfang, er åpenbare faremomenter med feilslått fokusering, selv om oppgavene skulle løses totalt sett innenfor tidsrammer, så kan en sekvensiell tilnærming gi resulteter hvor deloppgavene kan fullføres tidligere for videre arbeid av andre, mens neste del fortsetter sin prosessering parallelt og med sluttresultat på et riktigere tidspunkt, med rett omfang.


Eureka-effekten blir ikke borte, da dette er dypere multitasking som underbevisstheten alltid bruker som pågående prosess, uavhengig av bevisste tankestrømmer - Men kapasiteten avhenger av uthvilthet og tilstrekkelig multitaskings plass, for å blomstre godt.


Post dilemmaet, gir raskt assosiasjoner opp mot andre mekanismer som ikke er like naturlige - F.eks. e-post er helt klart ikke et sosialt medium, hvor atferden skal være en ultra dynamiske tilnærmingen på samme måte som de kommersielle kreftene har klart å etablere forståelse av, noe som absolutt ikke er nødvendige for oppnåelse av livskvalitet.


E-post er en digital form for post, ikke noe mer eller mindre.


Hovedegenskapene til post forsendelse og mottak, er å sørge for at den kommer frem. Så er det mottakers ansvar å håndtere denne kanalen på en fornuftig måte (ikke adoptere uvaner fra sosiale medier), men gå ut for å tømme postkassen for innhold og håndtere det mottatte, ved å raskt kategorisere og prioritere rekkefølgen av håndteringen.


For å føle mestring, så er det nødvendig å ha tilgang på tilstrekkelig mengde tid til gjennomgang av det mottatte, slik at oppgavene eller informasjonen er tatt i mot og håndtert som mottatt.


Oppgaver og informasjon trenger ikke være ferdig prosessert, men mottaket skal være ferdig utført, hvor neste ledd i håndteringen har sin behandling, hvor da de enkle motoriske tanker fra mottaket slipper å blandes inn i videre kompleksere håndtering.


Hvor ofte skal posten sjekkes, det er ikke langt unna å anse konstante turer frem og tilbake mellom døra og postkassa som tendenser av noe maniskt eller overivrig.


Begrens turene til postkassa i en rytme som skaper god flyt og følelse av minimal tidstyveri, hvor det å hente post ikke føles som hovedaktiviteten i dagen - Ingen skal nødvendigvis bli hengende fast kun i innboksen, der skjer det jo ikke noe produktivt - innboksen er kun portalen til videre håndtering av informasjon og hva som sendes som svar har jo all verdi.


Min digitale rytme er noe hyppigere enn min daglige tur ut i den fysiske postkassen:

- Første tur for digital henting utføres kl.08:45,

-  så hentes post som har kommet frem til kl.11:45 og

-  siste postmottak utføres kl.14:45.


Dette lager forutsigbarhet for avbrytelsene i mitt utførte og gir en forståelse og forventning til når avsender kan regne med en respons.


Dette gir en omforent forståelse av min atferd i de forskjellige kommunikasjonskanalene, hvor telefon og SMS har sine egenskaper og e-post andre etablerte forventninger, slik at lekende uformelle sosiale mediene ikke forstyrrer mer enn nødvendig.Som eksempel på forutsigbarhet, kan definisjoner være slik i utøvelse av arbeid:


Telefon = Besvares så fort som mulig.

SMS = Besvares når det er mulig (kan fungere som forsterket signal på behov for kontakt, som etterfølgelse på et tapt anrop).

E-post = Bekreftes mottatt innen kl.15:00 hverdager.


Skype/Lync/FB/Messenger/Twitter = Besvares stort sett ikke i sammenheng med arbeid.