søndag 29. oktober 2023

Min første bruk av det intelligente internettet

Den nye tiden kommer og kommer, hvor den gamle tiden bare går ut og forsvinner i skyggenes dal, for å overlate storslåtte åpenbaringer som en naturlig del av hva som nå er inkludert i felles forståelse.

Kunstig inteligens har vært et begrep som har vært med oss helt siden 1950-tallet, hvor Turing-testen (utviklet av Alan Turing) er en test av en maskins evne til å oppføre seg som et menneske i en samtale.

De siste årene så har maskinlæring, nevrale nettverk og kunstig intelligens blitt mer forstått av massene og journalister har løftet tematikken mer frem i dagspressen og fått mer synlighet og praktisk betydning, ved at flere og flere løsninger når ut til massene via internett platformen.

Det er mange nettsteder hvor en tekst beskrivelse kan omgjøres til et kreativt unikt bilde, som overrasker og imponerer stort, det samme skjer nå med musikk og innhold som figurerer på sosiale medier og artikler som grovskrives av den nye logikken.

Det som fortsatt har fremstått som forholdsvist komplekst, er å kunne beskrive innholdet og få en kunstig intelligens til å bruke dette som utgangspunkt for å lage en video fremstilling med bilde, tekst og lyd.

Det finnes flere og flere av disse nettsidene og jeg valgte å teste ut, der hvor jeg kunne forsøke uten å benytte meg av et abonnement, hvor resultatet da blir at videoen blir "vannmerket" og hvor alle selv kan forsøke og erfare mulighetene her: https://invideo.io/


Utgangspunktet mitt var å tenke på noe konkret og samtidig absurd, hvor målet mitt var å ha en forholdsvis kort beskrivelse og se hvordan det ville bli tolket.

Siden de fleste av tekstbaserte nettsider/løsninger er engelsk språklig så var det også min tenkte inngang, hvor teksten som jeg laget som utgangspunkt ble oversatt fra norsk og til engelsk:

 "Fiske stjernetegnet som farge roterer"
 "Fish zodiac sign which color rotates"

Resultatet overrasket og løftet forståelsen av mulighetene til nye dimensjoner, dette var gøy.

Her er lenke til videoklippet om fisk og farger: https://youtu.be/8RvuUZkAYlM


lørdag 28. oktober 2023

Tanker i tiden - Frihetskampen

 

Nasjonalbiblioteket - UiB: https://digitalt.uib.no/bitstream/handle/123456789/3281/1941.mai.pdf


TANKER i TIDEN: Norge etter frihetskampen som ble skrevet og publisert mai 1941, beskriver situasjonen, motstand som oppstod og det naturlige håpet for fremtiden.

De 5 skrevne sider kan leses i sin helhet via lenken ovenfor.


Gjennomlesningen ga meg flere setninger og begreper som festet seg og som oppsummeres her:

... klikk forvirrede landsforædere ...

... Åndstyraniet og den fordummende propaganda har allerede begyndt sit arbelde med å forkvakle det åndelige niva hos det norske folket ...

... mener trellekår og underdanighet for noen som kalles førere ...

... for å utnytte nasjonens krefter til formål som ikke er folkets ... 

... undergraver rettsstaten og rettsslkkerheten og etablerer redselsherredømme med køller og batonger ...

... vi skal seire i den nasjonale frihetskampen og dermed vil landsforæderklikken være blåst vekk ...

... Nye metoder og måter å behandle tingene på som før i tiden bare ved omtale vakte strid og uenighet viI i framtidens Norge bli mottat med den største selfølgelighet ...

... Både økonomisk og nasjonalt vil det, på trods av gruppemotsetninger, være mer som maner til samling en til spllttelse i framtidens Norge ... 


1 - Frihet for individet innenfor rammen av hensynet til fellesskapet.

2 - Folkets interesser foran særerinteressene på aIle områder.

3 - Handlekraft når det gjelder samfundets styre og stell.


... gjøre det mulig å bygge Norge videre ut til et samfund med social rettferdighet, økonomisk frihet og nasjonal enhet ...

... Kort sagt større folkelykke og rikere kultur ...


... surmulende inndivider som intet mener og intet vil ...

... quislingagitasjonen ...

... framtidsproblemene ...


... frihetskampen ...

xxxxxxxxxx


søndag 1. oktober 2023

Tanker i tiden - Kunstig intelligens (KI)

... eller «Artificial Intelligence (AI)» på engelsk.


Den kunstige intelligensen "Bard" ble utfordret med hva som var "Tanker i tiden", hvor resultatet ble denne fremstillingen, egentlig en god og åpenbar konklusjon:


Klimaendringer

Klimaendringer er en av de viktigste utfordringene verden står overfor i dag. Vi ser allerede effektene av klimaendringer i form av økende havnivå, ekstremvær og tap av biologisk mangfold. Hvis vi ikke tar grep nå, vil konsekvensene bli enda mer alvorlige i fremtiden.


Krig og konflikt

Vi ser også økende tendenser til krig og konflikt i verden. Dette er en alvorlig trussel mot fred og stabilitet. Vi må finne måter å løse konflikter fredelig på, slik at vi kan skape en verden der alle kan leve i trygghet.


Ulikhet

Ulikhet er et økende problem i verden. De rikeste 10 % av verdens befolkning eier over 70 % av verdens rikdom. Dette fører til sosial uro og ustabilitet. Vi må finne måter å redusere ulikheten på, slik at alle kan ha muligheten til å leve gode liv.


Teknologisk utvikling

Teknologisk utvikling er en av de mest spennende trendene i verden. Nye teknologier har potensial til å løse mange av verdens problemer, men de kan også føre til nye utfordringer. Vi må være forsiktige med hvordan vi bruker teknologi, slik at vi ikke skaper nye problemer.


Verdier

I en verden som er i stadig endring, er det viktig å ha sterke verdier. Verdier gir oss en retning å gå i og hjelper oss å ta gode valg. Vi må kjempe for våre verdier, slik at vi kan skape en bedre verden.


Konklusjon

Verden står overfor mange utfordringer i dag. Men vi har også muligheten til å skape en bedre verden. Ved å jobbe sammen kan vi løse klimaendringer, krig og konflikt, ulikhet og andre utfordringer. Vi må være tro mot våre verdier og kjempe for en bedre fremtid for alle.