lørdag 28. oktober 2023

Tanker i tiden - Frihetskampen

 

Nasjonalbiblioteket - UiB: https://digitalt.uib.no/bitstream/handle/123456789/3281/1941.mai.pdf


TANKER i TIDEN: Norge etter frihetskampen som ble skrevet og publisert mai 1941, beskriver situasjonen, motstand som oppstod og det naturlige håpet for fremtiden.

De 5 skrevne sider kan leses i sin helhet via lenken ovenfor.


Gjennomlesningen ga meg flere setninger og begreper som festet seg og som oppsummeres her:

... klikk forvirrede landsforædere ...

... Åndstyraniet og den fordummende propaganda har allerede begyndt sit arbelde med å forkvakle det åndelige niva hos det norske folket ...

... mener trellekår og underdanighet for noen som kalles førere ...

... for å utnytte nasjonens krefter til formål som ikke er folkets ... 

... undergraver rettsstaten og rettsslkkerheten og etablerer redselsherredømme med køller og batonger ...

... vi skal seire i den nasjonale frihetskampen og dermed vil landsforæderklikken være blåst vekk ...

... Nye metoder og måter å behandle tingene på som før i tiden bare ved omtale vakte strid og uenighet viI i framtidens Norge bli mottat med den største selfølgelighet ...

... Både økonomisk og nasjonalt vil det, på trods av gruppemotsetninger, være mer som maner til samling en til spllttelse i framtidens Norge ... 


1 - Frihet for individet innenfor rammen av hensynet til fellesskapet.

2 - Folkets interesser foran særerinteressene på aIle områder.

3 - Handlekraft når det gjelder samfundets styre og stell.


... gjøre det mulig å bygge Norge videre ut til et samfund med social rettferdighet, økonomisk frihet og nasjonal enhet ...

... Kort sagt større folkelykke og rikere kultur ...


... surmulende inndivider som intet mener og intet vil ...

... quislingagitasjonen ...

... framtidsproblemene ...


... frihetskampen ...

xxxxxxxxxx