tirsdag 17. mai 2016

Hvorfor bli en sur og bitter gubbe …

Med harde rytmer fra tyngre rock og hengende munnviker, så er det lett å se det sorte i en opplyst solskinnsdag.

Noen dager er bare glasset tomt og andre dager bare nærmere halvtomt, når alle omkring smiler oppriktig og godt.

Det er hardt å være “mennesche” og dette må ikke glemmes eller gåes stille forbi.

Prolog

Undervurdert aldri erfaring og innsikt, finn forankring til kjente formularer og vær tro mot realitetene.

Rettled de forfjamsede og vær overbærende, med de kunnskapsløse, som vil innse det uunngåelige til slutt.

Oppskriften

Fyll på med svartsyn og glo olmt på alt som har tendenser til utagerende uskikkelig latter eller smil, skyt inn tunge innskutte bisetninger som realitetsorienterer det enkle smilstartende og vær tro til ambasadørplikten ovenfor det å holde fast ved nedadgående tendenser i ethvert rom fylt med forvirrede smil.

Forskjeller

Det å se tingenes tilstand fra flere sider, er en opphøyet begavelse som få er forunt detaljrik innsikt og forståelse av, dermed må dette være med i forståelsen av hverandres styrker og svakheter.

Individuelle styrker er ofte en oppskrytt realitet, hvor svakheten i det trodde må klargjøres tydelig.

Noen er mottakelige for realitetsorienteringen, mens andre er mer forvirrede og har behover for mer stimuli.

Forskjeller er fint, slik at det annerledes også kan oppleve å forstå mer av det riktige.

Veien fra

Det å ha et utgangspunkt, er basis for plattformen og skoene til fotfestet som er nødvendig for å forstå hva som virkelig er.

Støpeskjeen som former balansen mellom underlag og føtter, har alltid vært det som prisgir grunnlaget og hva som gir innsikt i rammeverkets soliditet.

Veien videre

Utsikt og innsikt, er hodets forståelse av sett og forvaltet. Egenskaper som klart gir muligheter for å kunne stake retning og se kursens videre ferd.

Forståelsen av sett, er observasjonsevnekunsten å skille på virkelig sett og bare tittet på.

Forståelsen av forvaltet, er hvor erfart omsettes og oppfattes solid godt.

Kombinasjonen av hva som sees her og nå, tilkoblet riktig erfart, gir alle forutsetninger for innsikt i veien videre.

Veien til

Tilstrekkelig løftet blikk, som ser det fremtidige i et erfarent perspektiv, er hvor ansvarlighet klart ligger.

En trygg ferd frem til hvor enhver idiot også vil få mest ut av sitt eget potensiale.

Individer

Det å være seg selv, er en rett alle skal ha. Selv om det går på tvers av sitt eget beste, med manglende forståelse og ingen god tilrettelagt mulighet for kunnskap av nødvendighet, noe som gir omgivelsen grobunn for tålmodigheten.

Individets forståelse av rasens overordnede mål, fra naturens side, er overlevelse og kun det.

Hvor godt det individuelle bidraget er for å oppfylle rasens mål, er det fortsatt mye potensielt å arbeide og tilrettelegge for.

Enkeltpersoner

Som de enkeltpersoner vi alle er, har alle den fantastiske gleden av å kunne oppfylle det å fungere som små tannhjulet i klokke mekaniken.

Ved å påvirke og bidra til det store urverkets funksjon, vil det maskinelle nødvendige fort gjenkjennes og prioriteres naturlig.

Flokken

Hvem er vi, vi er hvem. Uavbrutt vil samhandlingen være naturlig og bjellesauens taktfasthet være veien vi går.

Hvilke krefter som ringer i lederbjella, noe varierende og i sakte driv fremover, periodisk sideveis, de ganger individuelle krefter forenes i fremskrits begrensende krefter som forstyrrer flokkens bevegelse fremover.

Fellesskapets synergi

Samhandlende krefter, gir alle og enhver rom til å forstå eget bidrag i helheten, ved å gjenkjenne retningen som bevegelsen fremover har.

Riktig

Hva som er riktig, barnlig enkelt å kjenne på. Kreftene i de barnlige år, hvor Oppdagelse var noe som skjedde hver dag og hele tiden, omsatt forståelse og bistand til forstått, når noe var utydelig.

Dermed er riktig, direkte assosiert med artens overlevelse.

Det helt riktige

For å lage en omelett, så må eggene knuses og med nennsom hånd røres ingrediensene i sammen før stekepannen omgjør det flytende til spisbar fast form.

Igjen så fremstår det fornuftig riktige som eneste vei å sikte, noe som vil føre til at alle forvirrede krefter, skal kunne være forvirret og hjelpes med innsikt i å bidra.

Det riktige vil igjen være der hvor driven i det overlevde, gir mer av det helt riktige.

Ansvarligheten

Noen må ta rollen, som rettleder og omsorgsfull guide. Konstant påpasselig påse at rollen er tydelig og klar.

Historie og utsikt, smeltes til en fremtid som en korrigert historisk, basert på riktigere valg for historiske blundere.

I det store ansvarlige perspektiv, er universets mysterier brutt ned til det enkleste nivå - Å overleve.

Epilog

Innenfor de nevnte rammer her over, er det enkelt å holde tilstanden til arten menneske på rett kurs, noe som åpenbart ikke er tilfelle.

Dermed er det påkrevet å påta et ansvar for å være en skinnende fyrlykt i mørket og lyse opp tydelig.

Kraften som gjenkjennes enklest og best, er den strenge fremtoning av solid kjent kunnskap.

Som en gammel og gretten gubbe, er det påkrevet å minne oss alle om retningen for artens overlevelse.