lørdag 28. februar 2015

Stjernene er blant oss ...

... hverdagshelter og legender, et annet navn på miljøers viktigste brikker, nemlig deg og meg ...


Egentlig en betraktning om livet som en reise med Rock'n'Roll; det enkle, brutale og ærlige perspektiv, en "Fingerspitzengefühl" på hvor rockeren i oss alle bor og reiser.

Rock er en sjanger av populærmusikk som oppsto som rock and roll i 1950-tallets Amerika og utviklet seg til en rekke ulike stiler.


Rocker, an individual or band that performs rock music.


Rock and roll eller Rock 'n' roll, er betegnelsen på en musikalsk stil av amerikansk opprinnelse. Rock and roll ble populær, særlig blant ungdom, over store deler av verden i løpet av få år på midten og slutten av 1950-tallet.


«Livet» i bestemt form brukes gjerne generelt eller symbolsk om den menneskelige tilværelsen og livsforløpet, særlig det som gjelder et enkelt individ, og ofte i motsetning til døden.


ForordFor å se reisen i livet, så trengs det en påminnelse om hva som nå er innholdet i begrepet som påvirker kraften i uttrykket "Rock'n'Roll".


DefinisjonerRock er en sjanger av populærmusikk som oppsto som rock and roll i 1950-tallets Amerika og utviklet seg til en rekke ulike stiler i på 1960-tallet og senere, spesielt i Storbritannia og USA. Det har sine røtter i 40- og 1950-tallets rock and roll og rockabilly, som igjen var sterkt påvirket av rhythm and blues og country. Rock var også sterkt påvirket av en rekke andre sjangre som blues og folkemusikk, og en del påvirkning fra jazz, klassisk og andre musikalske kilder.

Rocker
 • Rocker, an individual or band that performs rock music.
 • Rocker, a generic term for outlaw motorcycle club style motorcyclists in Germany
 • Rocker (subculture), a British subculture originating in the 1950s/1960s.
 • Barbie and the Rockers (branded in Europe as Barbie and the Rock Stars), a doll line made by Mattel.
 • Pocket Rockers, a brand of music player produced by Fisher-Price.
 • Rocker (laboratory), a device used for mixing applications.
 • Rocker arm, part of a 4-stroke engine.
 • Rocker panel, the body section of a vehicle below the door openings.
 • Rocker, a cradle mechanism formerly used in placer mining.
 • Rocker, a metal tool with small teeth used in mezzotint printmaking.
 • Rocker, a nautical term for change in curvature of a kayak hull (or canoe hull) over its length.
 • Rocker, a rocking chair or one of the curved bands which support it.
 • Rocker, the top and bottom parts of a "backpatch" or "colors" often worn by a member of a motorcycle club.

Rock and roll eller Rock 'n' roll, er betegnelsen på en musikalsk stil av amerikansk opprinnelse. Rock and roll ble populær, særlig blant ungdom, over store deler av verden i løpet av få år på midten og slutten av 1950-tallet.


Rock and roll brukes også i utvidet forstand som betegnelsen på en populærkulturell stilart som benytter seg av bestemte symboler. Disse symbolene er blant annet musikk, men også bestemte frisyrer, bestemte klær og bestemte gjenstander som møbler eller biler. De fleste av disse symbolene oppfattes som typiske for den siste halvdelen av 1950-årene. I kunsten og kulturen har rock and roll som stilart ofte vært knyttet til fortellinger om ungdom, pubertet og opprør. Rock and roll blir på denne måten ofte forstått som ungdomskultur produsert for de store barnekullene som ble født i den vestlige verden i årene etter annen verdenskrig.

Liv er fenomenet som skiller bakterier, dyr og andre organismer fra døde organismer og fra anorganiske (ikke-organiske) gjenstander som krystaller.


Liv er knyttet til komplekse kjemiske strukturer og forutsetter en stoff- og energiflyt fra og til omgivelsene. I og med at vi bare kjenner til livsformer på jorden, og at man derfor ikke kan vite sikkert hva som kjennetegner liv generelt og hva som er særtrekk for jordisk liv, er det best å redegjøre for disse to fenomenene hver for seg.

Det eksisterer ingen enkeltfaktor som definerer alt liv. De fleste definisjoner er en samling av flere kriterier.


Ordet «livet» i bestemt form brukes gjerne generelt eller symbolsk om den menneskelige tilværelsen og livsforløpet, særlig det som gjelder et enkelt individ, og ofte i motsetning til døden.


Definisjoner hentet fra wikipedia, februar 2015.

Hvor er hvaSom liten, stor og større, så har jeg vandret i et landskap som har forandret seg. Venner har blitt nye og kjente har blitt annerledes enn før og tankene har ubevisst vridd og forandret seg i takt med situasjonen som har gitt forskjellig erfaring.


Enkelte ting er sterkt mèd, når tankene trekker minnene frem og igjen er venner like sterkt tilstede og like levende nære som den gang da.


Det samme gjelder ørenes forledende oppmerksomhet, når P4 sin numment hitt pregede fylde i luften og eter stilner og reisverket vekkes opp fra urbunnen og alt er levende tilbake i rett form - Når musikk med røtter fra det kjente igjen er tilstede, så blir kraften like stor og gleden større.


Det ærlige og rå treffer og vekker frem mye av det glemte, som om det var like nære som den gang da, det er Rock and Roll og livets sanne natur.

Første oppsummerende tankeRocken har påvirket samtlige av oss som nå lever her og nå, om det rytmiske gjenkjennes umiddelbart, så har det på en måte sammenblandet seg med det atferds genetiske, noe som gjør følelsen, driven og kraften kjent, selv om det kun er ubevisste fot rykninger i det stille.


En sterk benektelse, en lojal dedikert anerkjennelse eller en forvillet hverken eller holdning, har til felles at de har et forhold til rock og roll, som en levende her og nå.

Rockeren borSom reisen i samfunnslagene etterlater forståelse og aksept, blir trappetrinnene i livet som oftest tatt ett etter ett og sjeldent om igjen. Noe som gir en underliggende forståelse av å akseptere og se på ting som noe som har vært.


En enveis billett til en komplett samfunnsborger, hvor endring har mest fokus, men hvor naturen gir naturlige åpninger for følelser og utløp for fellesskaps trang.


Rock og rull er der hvor sinn og praktisk tilnærming møtes, der hvor livet bor.

Reiser RockerenSom en oppdagelse, så en nytelse, for så å gå inn i selvfølgelighetens noe ufokuserte vugge, så kommer det alltid en tid hvor den første oppdagelse igjen oppdages og oppleves som livets glede og savnet er fylt.


Reist og igjen oppdaget, en sirkel som sluttes og som aldri igjen brytes, for livet er dermed mer her og nå.

Hvor er RockerenDet avansert komplekse i samfunnet er skapt vanskelig for å ta bort almen enkel oversikten, et verktøy for makt, balanse og oversikt for den "klikken" som har etablert systemer i bunnen for etablering av forståelse og annerkjennelse av det som er etablert.


"Hordenes arena", der spørsmål er kanalisert til fremførelser som stimulerer og ikke truer annet enn en sakte glidning i det felles anerkjent forståtte.


Som en maskert fremtoning, så rives "Clark Kent" dressen av og Rockeren er  igjen på plass for å kjenne og bekrefte livets eksistens.

"Lost and found"Hva er det jeg kjenner, hva er det jeg ser, når gleden føles intens god. Ikke det komplekse, ikke det aller enkleste, men noe i mellom der.


Noe som har blitt borte underveis, undertrykket av annet fokusert, men som en gnagende følelse av savn av noe som er helt selvfølgelig og dermed vanskelig å oppdage.


Hvor lett forstått det forsvunene er, kommer helt an på hvor oppslukende stegene på vei bort fra har vært.


Desto større er gjensynsgleden, når det som har vært borte gjenkjennes som funnet.

Skolert til kontrollTillært nummenhet, er veien frem, frem og frem, for alt av skolering har med kontroll av retning å gjøre.


Overlevering av erfart, er den sanne måte å videreføre en arv uten selviske overdimensjonerte farger, som har underliggende styrende tanker.


Så deilig å la det kreativt forløsende, fremstå som fattigt, men rikt. Så deilig å kunne møte 365 glade dager og ikke omgjøre disse dager til kun en månedlig fest, alvorlig fattigt å bare gledes over 12 lønninger i måneden og la de øvrige 353 dager falle inn i skyggelandet av månedlig tildeling.

Urinstinktive verdierMekanismer som gjenkjennes når det føles, samhold, eksistens og anerkjennelse, så vekkes en kontakt med en selv og andre.


Hvor den indre rytme er skapt, ikke godt å si, men gjenkjennelsen oppstår når det assosieres og kjennes som naturlig glede.


Gjenklangen fra opphavet er nære, når eksplosjonen av indre anerkjennelse av glede gjenkjennes i andre sitt agerende, en hodeløs frakoblet bekreftelse om at det naturlige har mer enn det tilgjorte.


Hva som gjør at en fot blir bekreftende på andre føtter som bare må gjøre swt som naturen påkaller, når hodet fylles av Rock and Roll.

Barnet i ossAnsvarsløse timer, bekrefter at barnet i oss fortsatt finnes, nesten en foraktende mine å kjenne bre seg i det politisk analytiske ansiktet som tegnes som en "guidline" for voksenopplæringen som ligger til grunn.


Hvor mye smil er det lov å kriminalisere: Null!


Selv om følelsen stikker innom, når gleden i sammen er i ferd med å toppe nivåer. For det er barnet som gir nærhet til opphavet og ikke gyngestolen og en kommende tilværelse.

I boblaMiljøets selvforherligende anerkjennelse, noe som etablerer en tro og vågalhet om å erobre verden, uhemmet av realitet og det å orienterte kraften fremover som en ustyrlig bølge, som vrir og vender på inntrykket som forvaltes, adopterer og forkaster.


Verden utenfor oppfattes liten og verden på innsiden stor, i dette perspektiv befinner menneskene seg og de kommuniserer og forstår hverandres forskjeller og lager rom for å forstå, selv om enighet er noe som ikke direkte må erverves.


I et mindre omfang, er det ikke behov for å ekskludere, noe som snus og vendes på når markedskreftene blandes inn og ærligheten i det fremførte har skjulte mekanismer, da må det kunstneriske bare være av over kvalitet for å møte toleranse.

En øde øyNår livets vandring i største andel, består av ørkenvandring, så er behovet for å finne en oase, en nødvendighet for å ikke innlemmes i diagnoser og andre undertrykte dårlige flyter.


Disse grønne flekker av nødvendig velvære, er som pusteøvelser: Husk å puste med maven, trekk luften helt inn. Ikke la korte pustefrekvenser kompensere for livsflyt eller hektisk fokus.

Ytterpunkter av det anerkjenteFor å føle en nødvendig tilfredsstillelse, så må rebellen i oss alle til tider mates. Villdyrets arena må besøkes og det utagerende må få et akseptert sted å vise seg frem.


Alle samfunner og grupper har en selv-realiserede kraft, for å skape et bilde som ytterligere flere ser og innser - Da lever Rock'n'Roll i beste velgående.


Dynamikk i det lille som fungerer oversiktlig bedre og enklere, som målrettet og ikke det sammenblandede overordnede mekaniske


Identifisering av det ur-enkle, det å dele og mene noe om det forståtte, gir ofte perspektiver som krysser det etablerte.


Dermed etableres anerkjente arenaer for uttrykk, som dytter grenser og forståelse.

FingerspitzengefühlenNår mange nok får summetonen og virkeligheten fremstår som den er, så undres det over massive medisineringer på bekostning av profitt hos de farmasøytiske selskaper som oppfyller styrende retning å vendinger.


Når den varme økonomien rotfestes, så oppdages mennesket og ressursen som skal bære arven videre.


Her snakker vi om å høre vår tids "Rock'n'Roll".

Det er ikke over før det er over"And so the story stil goes on" .... Hvorfor mon tro, på samme måte som Wolfgang Amadeus Mozart var sin tids rocker, så har vår tid sine gjenkjente og på en måte er det uttrykket til kant trykkerne, som driver grensene utover, med de samme kreftene som universet utvides med.


Samtidig med å forankre det barnlige som gjemmes bort under dress og arbeidsuniformer, så er det nærhet i det store på en forståelig måte, når staffasjen er fjernet fra det avanserte og det tilstrekkelige enkle kommer frem.


Den konstante drivende etter å presse det etablerte i en oppvåknende retning, hvor tromme "beatens" gjenklang finner bosted i det fremtidige uttrykket. Som en stille storm, overøses samfunnet med kraften, selv om den ligger under den glatte overflate.


Som en tsunami, vil de sanne verdier reise seg og skylle inn over oss alle. Det viktige er å gjenkjenne når ferden kommer inn på grunnere dybder og kraften reiser seg for å omfavne og forvalte et nytt nullpunkt.


Rock'n'Roll er livets tone og retningen på vår ferd - Rock vel min venn - Jan-Erik.