søndag 28. juli 2013

Veien i livet - Kontrast

***** Kontrast ****************************************
Kunnskap er veien til viten.
Erfaring erverves av de som våger.
Kunnskap og erfaring er ferskvare, som er riktig i øyeblikket, men som er historie i de kommende sekunder.

Forståelse og lærdom, er en konsekvens av evne til å tenke på kjente og ukjente situasjoner.
Forståelse er den varme kraften i selve innsikten av livet.
Lærdom er metoden for tilnærming som kjølig kan måles av de som har definert statiske tidshistorisk punkter som referanse.

Forskjellene i livet gir innsikt: Hvor ditt rette, ikke trenger å være mitt riktige, men tegn på behov for tilpasning av livet til omgivelsene.

***** Kontrast ****************************************

Veien i livet - Likhet og undring

***** Likhet og undring ****************************************

Hvor bor forståelsen av hva jeg er.

Hva er vitsen med handling om natten.

Hvem kjenner meningen med gjøremål på dagen.


Hvorfor fokusere på forskjeller, når det er likheter som knytter sammen.

***** Likhet og undring ****************************************

Veien i livet - Livets kraft

***** Livets kraft ****************************************
Det å leve,
er i sterk kontrast til det å være død.

Det å være død, er i andre enden av det å bli født.

Det å bli født, er et resultat av å skape.

Det å skape, er å tilføre kraft i øyeblikket.


Det å leve, er å oppdage øyeblikket som er fylt med kraft.

***** Livets kraft ****************************************