søndag 28. juli 2013

Veien i livet - Kontrast

***** Kontrast ****************************************
Kunnskap er veien til viten.
Erfaring erverves av de som våger.
Kunnskap og erfaring er ferskvare, som er riktig i øyeblikket, men som er historie i de kommende sekunder.

Forståelse og lærdom, er en konsekvens av evne til å tenke på kjente og ukjente situasjoner.
Forståelse er den varme kraften i selve innsikten av livet.
Lærdom er metoden for tilnærming som kjølig kan måles av de som har definert statiske tidshistorisk punkter som referanse.

Forskjellene i livet gir innsikt: Hvor ditt rette, ikke trenger å være mitt riktige, men tegn på behov for tilpasning av livet til omgivelsene.

***** Kontrast ****************************************

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar