tirsdag 1. februar 2022

Smartere Hjem - Trygghet

Forenkling av hverdagen på en trygg og praktisk måte, noe som gir ro og harmoni, samtidig som det er praktisk og digitalt gøy, selv i en bygningsmasse som er satt opp i en tid hvor disse tanker kunne assosieres med Sci-Fi.


Det er godt å se at løsningene kan integreres sammen med den gamle infrastrukturen og hvor enkle grep er det som skal til for at det fungerer sammen med opprinnelige utforming.


Dørlås:

Omgjort invendig låsevrider til en elektronisk versjon med mulighet for APP-styring ved å sette opp en bro mellom blåtann kommunikasjonen og det trådløse nettverket.

Dermed kan tilgangsstyringen inn og ut av leiligheten kombinere tradisjonell nøkkel eller tildelt tilgang på en digitale arenaen.

Monteringen innebar en mindre ingripen, hvor innvendig del av vrideren ble erstattet med en elektronisk vrider, hvor skruehull og tilhørende innfesting passet.


Brannvarsler:

Brannvarsler som er koblet til det trådløse nettverket og hvor indikasjon kan oppfattes utfra lysindikasjonen eller mer detaljert i APP-styringen. 


Luftkvalitet:

Som tidligere nevnt har modulen for temperatur en indikasjon på luftkvalitet, som også monitorerer giftstoffer og kjemikalier, dermed er den siden også under trygg oversikt.


Produkter som er montert:

Danalock

Nest Protect

Mill Sense Air