onsdag 29. november 2017

Buss for tog på strekningen Drammen til Oslo i månedsskiftet november og desember 2017

Hjertelig takk NSB, for et godt alternativt opplegg som så langt har fungert perfekt for meg.


Det at det går hyppige avganger både tidlig og sent, har gjort at min tidlige ferd inn mot hovedstaden har vært noe tidligere enn vanlig, men upåklagelig, selv med sno og snø i luften.


Hjemkomsten har også blitt noe senere enn vanlig, men så har jeg kunnet kombinere tidlig og sent, med sent og tidlig, eller sent og sent, så lenge avgangene har gått hyppig på alle tider.


Hjertelig takk igjen og hvis dette er malen som blir gjeldende for fremtidig håndtering av alternativ transport for tog, så er jeg rolig og trygg på at vi i sammen skal håndtere dette like bra i fremtiden også.


Skryt, skryt, skryt skal dere ha for håndteringen av buss for tog på strekningen Drammen til Oslo, månedsskiftet i slutten av 2017


Men jeg gleder meg til toget er på sporet igjen, transport på gummihjul er bare nest best, uansett hvor bra opplegget er.


Kjempe hilsen fra pendleren Jan-Erik Sandbæk.