lørdag 26. oktober 2019

Årstider - Høst

høsten har kommet - september, oktober, november

Musikkforslag: Artist - Ambryell med album “Embryon”.


Hver gang sykluser setter kurs for perioder med nedtoning av farger, oppstår magisk forvandling og det som har vært vil fremstå som helt nytt.


fargetoner i høstenTankene da: Skygger fra en lavere sol, ga følelsen av møtet mellom alle elementer:
 Lyseblå himmel, brungrå jord, mørkeblått vannspeil og ild fargede buskvekster.


Tankene nå: Farger spraker i andre sjatteringer, et visuelt krydder som fyller på mengder av inntrykk som er med inn i den mer sorte og hvite periode.


naken høyreistTanker da: Overgangen avkler nakent og viser frem hva som befinner seg under og tilbake står langstrakte linjer som tilsynelatende har transformert til neste steg.


Tanker nå: Solens nådeløse ferd, går lavere og lavere og lyser opp en nakenhet som stålsette tankene, ved å samle på de strålende gode følelser av forvandling.


synlig kontrastTanker da: Skarpe kanter med forståelse av skillene mellom hva som har vært, skal komme og skje igjen.


Tanker nå: Farge som ebber ut og blir mer og mer jordfarget, en naturlig overgang som hører til alle høster for mitt gjenkjennende.


tilslørt mørkeTanker da: Fase forvandling kommer gradvis, med kompenserende tiltak for å holde liv i lyset.

Tanker nå: Høstkos som assosieres med tid inne, en form for isolasjon i påvente av lysere omgivelser.

tirsdag 18. juni 2019

Norgesferie 2019 - På tur, integrert reise og destinasjon som ferielykke ...

Ny tid og nytt fokus, her er det bare å henge med ...

Her er bildesporene fra reisen:

Erfaringer som allerede finnes, masse konkrete tips for skinneferie her:

onsdag 5. juni 2019

Norgesferie 2019 - Fly til en norsk øy ...

Årets ferie: Avsted for å oppdage Norges største øy - Svalbard


Forberedelse:
Planlagte punkter som er tenkt besøkt:

Forberedelser, hva er anbefalt sommerantrekk:

360 graders kamera fra Longyearbyen:


Underveis:
Inntrykket er utrolig rått og gruve nært, samt en vill natur, dette er så langt oppdagelsen har gått:
Gule merker er opplevd, grønne viser ferden videre.

Bilder som fanges underveis, kan sees her:
Svalbard - Bilder
+
https://www.instagram.com/janeriksandbaek/

tirsdag 7. mai 2019

Hvilken undergang ..?

Midt oppe i tanken om verdens undergang, så treffes tankegodset av en fornemmelse av noe uriktig.
Kanskje uttrykket riktig og galt ikke er presist nok, ei heller undergang, her må det ryddes i begreper og tanker.

https://pixabay.com/

01 Prolog

På den billedlige måten, har nyere uttrykk som “å bøye seg i hatten” gitt utvidet forståelse av hva som forsøkes formidlet og hva som oppfattes selv om assosiasjonen trekkes frem og tilbake mellom hva som sies og hva som gjenkjennes.


Nye uttrykk er også solide tegn på forandring, som naturlig bare skjer.


Her er det bare bevisst å brette opp ermene og gyve løs på hva arten enes om, som veien videre.


For det er bare to utfall av hva som venter der fremme, en endret måten å takle det kommende på eller ikke.

02 Innsikt

Forståelse av å ikke forstå, er den ydmyke tilnærming som påvirker perspektiv for å bevarer nysgjerrighet og driv i menneskets natur, flyt og egenskap om årvåkenhet overfor nødvendig dynamikk.


For hva er en art, uten å se sammenheng med de andre og forstå veien frem eller ferden videre, ikke bare fokus her og nå.


Hvor på grenen sages det, på utsiden eller innsiden av der sittestykket er plassert.

03 Bestanddelene

Menneskehetens avhengigheter er mange og mer komplekst enn hva som forstås nå, men det åpenbare er en tilpasset kropp med tankesett som er i takt med samtiden.


Hode, skulder, kne og tå, et utdrag fra en sang som naturlig synges i sammen og som skaper gode assosiasjoner om en våger å delta, dette vekker noe som bor inne i menneskets atferd.


Å våge er egenskap som må balanseres, blir alle passive og bare gjentar det kjente, blir det naturlig stillstand og en omgivelse som må stoppe opp for å bevare oss som art.


Ansvaret for egen eksistens, er opp til enhver, men alene vil dette ikke fungere på lang sikt, såpass skjøre er menneskene som individer.


Til sammen har arten massevis av egenskaper og kapasitet, som koordinert kan fungere for håndtering av forutsetninger som endres.

04 “Høye på oss sjæl”

Øyeblikkene som leves med stor tro på mestring, må ha andre evalueringer som setter perspektiver i mer helhetlig sammenheng.


Numment skal hver og en få lov til å skinne, men det blanke må pusses og er avhengig av andre for å ha noen å skinne med.


Hvor gode eller dårlige øyeblikkene oppleves, så er det kun små fragmenter av en mye større tidshorisont.


Verdier må ha sin plass og alltid vike for endringene som naturlig skjer.

05 Forandringens natur

Hvor naturstridig atferd oppfattes eller ikke, så likner morgendagen på gårsdagen, men den er ikke lik.


Alle dager inneholder mer enn enhver gårsdagen, da noe nytt har påvirket noe gammelt, eller noe gammelt er bekreftet og konstatert gammelt.


Oppdagelse er avhengig av graden av isolasjon, da omgivelse er det som påvirker mest. En aleneboende som ikke påvirkes av annet enn seg selv, vil ha mindre forutsetninger for å forstå hva som skal til for videre eksistens.


Lærdom kommer automatisk og inkluderes selv om det strittes imot, kroppen får alltid forutsetninger fra tidligere gjøremål og oppdagelsen av dette kommer uansett.

06 Endringer er det naturlige

Hva som driver det fokuserte frem, er blant annet forandringer som skaper hindringer eller tanker om forbedrede muligheter på eksisterende funksjonalitet.


Stillstand er nok den egenskapen som arten er dårligst på, så kommer takling av forandring tett oppunder.


Ikke selve taklingen som er utfordrende, men ønsket om forandring og tenkt utøvelse med det vanskelige steget inn i endringen.


I utøvelse av ferden mot forandring, så er entusiasme og iver innsatsen som gladelig utøves, bare terskelverdien er forsert.


Naturlig endringstakt, er hva som er nøkkelen for å henge med i omgivelsen sin omskiftelighet.

07 Nøktern og naken innsikt

Det er ikke omgivelsene eller naturen omkring som har problemer, sett i et nøkternt perspektiv, men menneske sine forutsetninger for å fortsatt være en del av det naturlig endrede.


Tilpasningen i forhold til hva som skjer, er den dynamiske syklus som bare skjer og skjer.


Hvor flinke noen oppfatter seg og sitt, spiller liten rolle, om ikke majoriteten ser helhet i sammen, for her er vi alle med eller ikke.


Hva kan være mitt bidrag, skal være alle sitt dedikerte fokus, men da må retning og kurs være forstått.


For alle kan styre sitt liv med dedikasjon og iver, selv om ferden har stø kurs mot undergrunnen og andre katastrofale retninger.


Forståelse av hvor arten kommer i fra og hvilke muligheter som nå finnes, omsatt som ervervet og forstått.


Kunnskap finnes og kunnskap forstås, dermed er det igjen terskelverdien som må forseres, noe ungdommen har lettere for, en alt gammelt.


Dermed får vi gjøre hverandre gode ved å lede hverandre omsorgsfullt, de erfarne veileder i det erfarte og ungdommen leder an i det fremtidige.

08 Tilbe naturlig

Perspektiver på riktig sted og nivå, en balansekunst som vi mennesker må kjenne og kunne, noe som må oppdages, da videreformidling om dette er blitt fjernere og fjernere, jo lenger unna leirbålet arten har beveget seg.


Hvordan opprettholde en respektfull tilnærming til Moder Jord og Fader Luft, for å forstå hvordan forandringene som kommer håndteres.


Bestemor Måne og Bestefar Sol, er påminnelse om det rytmiske som må hensyn tas og elementer som alltid har vært.


Behovet for å løfte blikket for å kunne føle fugleperspektiv og kjenne på et usynlig bånd i mellom individene i arten, er noe som følger med behovet for å være meg blant mange.


Nøkternt enkelt, da luften jeg puster ut, er luften du puster inn og bevegelsene avhenger av hverandres forflytning, for å unngå kræsj.

09 Epilog: Håpet består

Ungdommelig mot trumfer alltid gammel latskap, noe som gang på gang har vært kilden til endringer gjennom historien.


Alle ser hva som trengs for å bevege væremåte fra et punkt til et annet, men forventet bidrag er ikke like krystallklart og hva konkret som skal velges blant alle elementer som nåtiden krydret tilstedeværelsen med, er utfordrende om inspirasjon og forståelse ikke fremstår tydelig.


La oss alle igjen samles rundt leirbålet og gi hverandre tid til å bidra med vårt, så utfylles sirkelen med egenskaper som tilpasses hva som har vært, er og skal komme.


Mitt svimle etterord:

Denne tankerekken oppstod i forfjamselsen av å observere at enkelte med gammelt tankesett benytter alt av metoder for å fremhev sin utdaterte forståelse, ved å lage tvil om nytt ved å gi driv til innbilt mistenkelig perspektiv.


Videre ble tankerekken komplettert av fremstilling av at ekstreme virkemidler ikke er nødvendig, da det ikke handler om å skrike høyest, men finne en forsonende plattform med diskusjon og forståelse av hvor arten er og skal bevege seg videre.


Valgene som gjøres i sammen, er viktigere enn hva som velges.


All fremtid har mer av det som ikke vites og dynamikken i å kunne tilpasse hva som kan tilpasses i forhold til enhver endring i omgivelsene, bør være målbildet.


Valget som velges er aldri endelig og kan alltid velges på ny, selv om forutsetningene skulle være annerledes.


Roen i valget, gjøre eller velge ikke å gjøre, er nøkternt tilstede for absolutt alle.


Vår arts valg påvirker ikke den naturlige endringen som omgivelsen og moder jord håndterer, det er kun vår arts forutsetning for å gjøre hva arten pleier å gjøre som påvirkes.


Dette handler i utgangspunktet om valget å la moder jord fortsette ferden videre med eller uten arten menneske.


Valget er opp til hver og en av oss, skal vi gjøre oss i stand til å omstille arten menneske til morgendagen?


søndag 24. februar 2019

“BigZero” the precise management for every company ...

Fremtidsutsikt for virkelig gode avgjørelser,
 baseres på et solid faktabasert grunnlag,
 noe som mellomledere alltid etterstreber.


Løsningen for å sikre rett nivå av forankrede kjerneverdier
 og nok innovativ kraft, er balansen mellom eksisterende verdier,
 forståelsen av fremtiden og mulighetene som finnes,
 krefter som utgjør grunnlaget for om beslutningen blir god.


Eksisterende verdi =
 Parametersett verdimatrise og moralsk verdi.

Forståelse av fremtiden =
 En realistisk overvåking av nåsituasjonen, med fokus på tendens
 til trend og endring.

Muligheter som finnes =
 Intern disposisjon med belastningbalanse, tilstøtende muligheter og
 ide utspring som bringer omfanget balansert i ny retning.


Kalkulasjonen og sammenstillingen av informasjonen som måles
 opp mot disse verdier, er en evig pågående prosess for forbedring
 og med skråblikk mot forandringene som kontinuerlig påvirker andre
 deler av helheten, så er informasjonsutveksling nøkkelen til suksess.


Uten begrenset kapasitet på kompleksitet, men med verdiene til
 bedriften alltid med som en skalert faktor inn i avgjørelsen,
 balansert inn med ingrediensene som påvirker et område som igjen
 påvirker det helhetlige, så utøves best en balansert og rettferdig
 ledelse overfor bedriften, med forutsigbare og etterprøvbare beslutninger.


Automatisert ledelse vil sikre riktig nivå av verdier og område påvirkede
 muligheter, som ivaretar alle påvirkede parametere, som en
 produksjons robot utfører sitt utførte, basert på hva som er besluttet.


Visjonen til eier danner verdi parametere, som omdannes til en matrise
 med forbedrings input, hvor utøvelsen får tilmålt slingring som
 balanseres mellom ønsket profitt og kreativ stimulans.


Direktør - direktør stab - “BigZero” - eksternt kjøpte tjenester - ansatt.
Hvor stab følger opp kvaliteten på utførelse av eksternt kjøpte tjenester.


Utøvelse av kontinuerlig forbedret ledelse, foregår på hverdag og helligdag,
 noe sikrer gode beslutninger basert på tilgjengelig informasjon og
 tilpasses fortløpende endringer i verdier.

“BigZero” er en videreutviklet AI løsning for ledelse beslutning,
 som tilrettelegger kontinuerlig de nødvendige endringer og
 hvor eksterne tjenester sørger for riktig håndtering av utførelsen.

mandag 11. februar 2019

Idemyldring - Bok-vår og ikke bokhøst …

Hvorfor ikke la vinterens mørke inspirere og la inntrykket tilføre noe som kan konkretiseres som bokstaver som omgjøres til ord.

Da er oppdraget oppfattet og loftet skal ryddes for løse tanketråder, så får resultatet være det som viser om vårrengjøring på loftet kan bringe klarhet for meg selv.

søndag 10. februar 2019

Hjem til en flytende husstand - tanker eller drøm

Flere faktorer påvirker hvordan presset på etablering oppleves, faktorer som tilgang på arbeid, sentralisert nærhet og tilgang på transportmulighet er vesentligheter i valgene for hvor personlig etablering velges.


Valgets elementer:
For noen husstander er det kompromisser, basert på distansen til daglig gjøremål (ikke avstand i meter og kilometer, men tiden det tar fra nøkkelen vris i lås og til oppgavene påbegynnes og vendereis), med hvilke fordeler og ulemper som må velges som avgjør.


De praktiske forhold i blandes hvilke muligheter for å delta på alle arenaer, enkelte ganger er det faktorer som ikke ønskes valgt, om disse elementer begrenser andre prioriteringer.


Valgenes punkter:
  • Hvem foreslår hva (preferanser må synkroniseres for å avklare nødvendige personlige kompromisser - Hjemsted, venner, kjente, familie, drømmested osv).
  • Hva ønskes (størrelse sett opp imot behov nå og senere, inneholdende fasiliteter ol).
  • Hvor er det praktisk nå og i nær fremtid (horisont vurdert opp mot hva som kan påvirke).


Valgenes underpunkter:
  • Verdi tap/gevinst
  • På vei for å bo seg opp eller ned på størrelse eller omfang.
  • Utvikling av behovet i forbindelse med ferie og fritid, interesser og hvilke muligheter som kombineres.


Tradisjonelle valg og mekanismer:
Kunnskap om type boform, innsikt i omgivelsene som virker bra og forventningskontroll, er elementer som gir mulighet for å lykkes med å finne hva som er tilstrekkelig riktig.


Et realistisk syn på ønsker og muligheter, lager et håndterbart landskap og ved å krydre med tålmodighet og tro på å kunne være på rett sted til rett tid. Ikke overilte reaksjoner ei heller sirups treghet, finn rett balanse og len avgjørelsen mest mot en overveid beslutning.
Bolig på sjøen:
De første tankestrømmer om bolig på sjøen, er kanalbåt, ombygd ferje, cabincruiser, yacht og seilbåt.


Kanalbåt tanken baserer jeg på egen erfaring fra ferieopphold i Amsterdam, hvor det å bo privat i båt opplevdes veldig bra, over all forventning og med sentrumsnær beliggenhet, en følelse som forsterket gleden over opplevelsen av “landlig” og sentrumsnært.


Ombygde ferjer er morsomme tanker, om å kunne skape om noe med mulighet for mer enn nok plass, men så langt unna realisering for min manglende fingerferdighet på den arenaen.


De tradisjonelle båtformer, cabincruiser, yacht og seilbåt, som er designet for å håndtere kortere og lengre turer, har naturlig nok allerede fasilitetene som skal til for et flytende hjem og fremstår som nærliggende og realistiske valg, hvor kun begrensningen i boformen er hva tankene i hodet må modne noe mer.


Så har det dukket opp flere og flere prosjekter som har puttet hus på flytende grunnmurer, noe som både bryter med det tradisjonelle på sjøen og på land, men på en gjenkjennbar måte og noe som kjennes fort igjen som en mer permanent bolig.


Nå som det har dukket opp mer spennende konsepter, som tar tanken med tradisjonell bolig og blander inn hypermoderne trender, med åpne løsninger, store flater som tilfører lys og gir utsikt - alt som nå er kvaliteter som gjenkjennes - Så vekkes nysgjerrigheten virkelig.


En kandidat som har levert løsninger og som har utviklet en plattform som ser lovende ut for min del: http://www.flytendebolig.no/
Veien min videre:
Tanken om bolig på sjøen har utviklet seg, som et mer og mer realistisk valg, for min lille husstand. Valget føles mer naturlig nå, som arealkravene har endret seg og nysgjerrigheten har økt siden løsningene kan virke bedre bærekraftig for fremtiden.


Siden det nærmer seg mars 2019 er en kilde som må sjekkes ut båtmessen Sjøen for alle: http://www.sjoenforalle.no