tirsdag 5. desember 2023

Leirbålet - Nytt forsøk på hva det intelligente internettet kan varte opp med

 Tanken var å finne frem noen gode ideer, om det gamle samlingspunktet som leirbålene har vært.


Ordet jeg da naturlig begynte med var "Leirbål" og lot tankene spinne rundt det, så fortsatte tankerekkene inn mot engelsk og stikkord som "Campfire inspire", som da ble til "Ignite Inspiration: The Campfire Chronicles" og det ble ordene som ble skrevet inn som kilde for det som ble til denne videoen om leirbål:

Leirbålet -> Campfire inspire -> Ignite Inspiration: The Campfire Chronicles.