søndag 23. august 2020

De levende døde av vår tid …

Naturlige sykluser er i utakt med flere digitale arenaer, døde mennesker fortsetter tilsynelatende livet på sosiale medier etter bortgang.


https://pixabay.com/

Meldinger og innkalling til periodiske og årlige kontroller, fortsetter å komme på de avslåtte mobiltelefoner.

I postkassen kommer det brev som bekrefter at registrene ennå oppfatter det tidligere levde som levende og digital post flyter som før.

På den andre siden av det belastende, så kommer det fortsatt inn lønn og avkastning fra aksjer, samt renter som fortsetter og fortsetter.

Hvor død er individer, først fysisk og så mer og mer akseptert borte fra registere og lister, for så å være gjenværende i søketreff og forlatte digitale plasser.

Det å rydde i et dødsbo, er en prosess som gjør vondt og samtidig godt. En tid for gjennomgang og ettertenksomhet, åpenbaring av perspektiver og veiing av livets kvaliteter og mening.

Når den digitale rengjøringen skal påbegynnes, så er det ikke fullt så enkelt å løfte på digitale pappesker og sekker. Først må etterlatenskapene bli funnet, så kan avmelding påbegynnes, for å sikre en digital hvile.