mandag 9. april 2012

Veien frem og tilbake ... dag ni ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


April - Dag ni.


Grått så langt øyet kan se, skrå tynne stiper som gir et magisk tilslørt motiv å hvile øynene på.

Landskapets slør gir en større nærhet til omgivelsene som virker mye tettere på, når horisontdetaljene dekkes av gjennomsiktlige lag som skjuler dybden i det bakenforliggende.