onsdag 18. april 2012

Veien frem og tilbake ... dag atten ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

April - Dag atten.

En begrenset lysstripe i horisonten, sprednings begrenses av skylaget som så vidt gløtter på skysløret i en opplyst uklar stripe.

Der hvor himmel møter jordskorpekanten, brenner en intens ildkule bak den tynne delen av skyforhenget og sender undertrykt intenst lys langs horisonten sin begrensede glippe.