torsdag 18. januar 2018

Kringkastingsavgift, faktisk en sann glede å betale ...

Sjelden er regninger mottatt med stor entusiasme og glede, jeg åpnet postkassen og fant en “gammel” papirkonvolutt med logo fra en solid merkevare aktør.

Kringkastingsavgift på kroner 1485,12 i halvåret, noe som kjapt omregnes til kroner 5,26 per hele døgn, som er

5,26 / 1440 som gir kroner 0,00365 per minutt, som igjen er kroner 0,22 per time (365 dager i året gir 282,5 dager i halvåret, som er 5,26 kroner per dag, utregningen blir da 1485,12 kr / 282,5 dager = 5,257 kroner per dag).

Om jeg forsøker å regne mer praktisk, så soves det 4-10 timers søvn (gjennomsnittet blir 7 timer i døgnet), så er standard arbeidstid 8 timer, dette gir 7 + 8 = 15 timer, som er timer som ikke reelt kan medregnes som fjernsyns titte tid, med unntak ved større arrangementer som for eksempel mesterskaper som gjentas med noen års mellomrom, for da kan det periodiskt se ut som om flere sniker til seg en kikk.

Døgnets antall timer 24 - 15 timer til søvn og arbeid = 9 potensielle titte timer.

Hovedmåltidet bør være fradragsberettiget, når det er tid for dedikert oppmerksomhet rundt bordet og ved romslig og raus tankegang kan det bli brukt 1 time til mat og dedikert samvær, da er potensielle fjernsyns titte timer 8.

Dermed blir regnestykket per time, krone 5,26 delt på 8 timer, noe som er kroner 0,66 per time.

FLERE ASPEKTER

Mangfoldet er ikke like lett å forholde seg til, da mangfoldet for meg er hva jeg selv synes er mitt mangfold og hvor det reelt er vanskelig å oppdage alle andre sine nyanser, som også ivaretas.

TITTE KONSUM

Mitt fjernsyns konsum, kan betegnes som sterkt moderat, forsøker å få til noe fjernsyns tid på torsdager og kan glimte til å titte på kveldingen av lørdagen, om det er noe nytt eller spennende som ikke kræsjer med annet.

For å forenkle beregningene av min medgått tid, så kan det forekomme at jeg ser en interessant film, dermed vil 2 timer kunne forekomme, noe som tilsier 4 timer fjernsyns titting per uke, noe som da blir kroner 1485,12 for kringkastingsavgiften i halvåret delt på 52 uker / 2 = 26 uker, dette gir kroner 57,12 per uke.

Omregnet til min estimerte titting på 4 timer i uka, så koster det meg ikke mer enn kroner 14,28 per time. Ofte kan medgått drikke og valgt snacks overgå kostnaden på kroner 14,28 timen, reelt så vil husøkonomien min ha enkle måter å spare kostnader som representerer mer enn to slike halvårs fakturaer.

ALTERNATIVENE

Nå skal det innrømmes at jeg har tittet på andre kanaler enn de som er inkludert i porteføljen til NrK, en erfaring som til tider virkelig er utfordrende når produkter og tjenester, som jeg ikke trenger, hamres inn som inntrykk gang på gang.

Takke meg til å betale kringkastingsavgift og vite at det koster meg 24 øre per minutt, hvor jeg da kan konsentrere meg om innhold og ikke bedøves av masser av unødvendige samtidige inntrykk eller hyppige selvpålagte tissepauser.

FLOTTER MEG VIDERE

Jeg flotter meg videre og føler ikke behov for at titte tiden må opp for å få ned minuttprisen på 24 øre, må minne meg selv at radioen spilles desto mere i både for- og bakgrunn, noe som også er en tjeneste som naturlig følger med når kringkastingsavgiften betales inn.

Takk for godt og interessant innhold, som jeg kan velge blant.

Jeg tror jammen at prisen ville blitt betalt med smil om munnen, selv om jeg hadde måttet ut med 48 øre minuttet for mitt konsum.

Realiteten er at fokuset på årsforbruket av betalte plastposer eller glemte panteflasker, fort har større lønnsomhet enn summen av kringkastingsavgiften.

Det handler om å se perspektiver og kjempe de viktige kamper, samtidig som ydmykheten kiler forståelsen av bidraget til det virkelige og store virkelige mangfold.

Takk for at jeg får bidra med å betale kringkastingsavgiften, samtidig som jeg utøver et smil som faktisk gleder.

Hilsen Jan-Erik Sandbæk